Členské organizace

Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.

583_Asociace-pro-mezinarodni-otazky-zs_973398Adresa:
Žitná 608/27
Praha 1
110 00

telefon: +420 224 813 460
e-mail:
web: http://www.amo.cz

počet členů do 26 let: 17
krajská rada: ne
vznik členství: 15.11.2018
poslední aktualizace: 29.6.2022 13:34

Popis organizaceAMO je nestátní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem vzdělávání a výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů. AMO vznikla ze vzdělávacího projektu Pražský studentský summit (dříve Pražský model Spojených národů), který je i v současnosti jedním z hlavních pilířů její činnosti. AMO poskytuje prostor pro nápady, myšlenky a projekty sloužící k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. Jako nepolitická, nadstranická a na donorech nebo institucích nezávislá organizace AMO zprostředkovává dialog mezi zástupci široké veřejnosti včetně studentů středních a vysokých škol, akademické sféry, občanského sektoru, politiky, byznysu a médií. Dlouhodobě podporuje zájem občanů ČR o mezinárodní otázky a poskytuje informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě.
AMO každoročně pořádá kromě Pražského studentského summitu také regionální diplomatické simulace a dílčí studentské simulace s mezinárodní účastí. Vzdělávací projekty připravují především skupiny dobrovolníků – vysokoškolských studentů. V poslední době se také soustředíme na spolupráci s učiteli ZSV a dějepisu a studenty pedagogických fakult.
Výzkumné centrum AMO je předním českým zahraničně politickým think-tankem, který kromě publikační činnosti formuluje doporučení pro policy-makers, komentuje mezinárodní dění a pořádá veřejné i uzavřené akce. Součástí aktivit AMO jsou také mezinárodní projekty transformační spolupráce zaměřené na sektor vzdělávání. Již více než 12 let pracujeme na Ukrajině a v Bělorusku.