Členské organizace

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s.

26_INEX-Sdruzeni-dobrovolnych-aktivit-z-s_875072Adresa:
Varšavská 30
Praha 2
120 00

telefon: +420 222 362 715
e-mail:
web: http://www.inexsda.cz

počet členů do 26 let:
krajská rada: ne
vznik členství: 14.6.2001
poslední aktualizace: 29.6.2022 13:34

Popis organizace


INEX – sdružení dobrovolných aktivit je občanské sdružení založené v roce 1991. Jeho posláním je dávat lidem příležitost dobrovolnou činností přispívat svému okolí a podporovat tak vnímání dobrovolnictví jako cesty k toleranci, poznání a udržitelné budoucnosti. INEX SDA organizuje mezinárodní veřejně prospěšné projekty dobrovolné práce, které pomáhají řešit konkrétní místní problémy a šíří myšlenky dobrovolné práce. Od roku 2001 se INEX – SDA zaměřuje také na rozvojové vzdělávání. Velká část aktivit sdružení se dotýká sociální oblasti.