Členské organizace

Instruktoři Brno, z. s.

211_Instruktori-Brno-z-s_706671Adresa:
Kmochova 133/44
Brno
61400

telefon:
e-mail:
web: http://www.instruktori.cz

počet členů do 26 let: 67
krajská rada: ne
vznik členství: 11.4.2013
poslední aktualizace: 10.6.2021 14:56

Popis organizace


Posláním sdružení Instruktoři Brno je vytváření podmínek k všestrannému rozvoji jedince, poskytování podnětů a prostoru k seberealizaci a sebepoznání a k formování vztahu člověka k druhým, společnosti, přírodě a sobě samému. Prostředkem k dosažení těchto cílů je zejména využívání prvků „zážitkové pedagogiky“ ve vazbě na přírodu a skupinu.