Členské organizace

Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s.

28_Jihomoravska-rada-deti-a-mladeze-zs_231519Adresa:
Hvězdová
Brno
602 00

telefon:
e-mail:
web: https://jrdm.cz

počet členů do 26 let: 23008
krajská rada: ano
vznik členství: 14.10.2004
poslední aktualizace: 29.6.2022 13:34

Popis organizace


Posláním organizace je podporovat zájmy dětí a mládeže ve smyslu „Úmluvy o právech dítěte“. Toto poslání naplňuje JMRDM formulováním a prosazováním společných zájmů svých členů k vytváření právních, hospodářských a společenských podmínek pro jejich činnost, zastupováním svých členů vůči orgánům, organizacím a institucím v České republice i v zahraničí a zabezpečením informovanosti svých členů k problematice týkající se společných zájmů. V současnosti má JMRDM 18 členských organizací, ve kterých je registrováno více jak 15 000 členů. Hlavní náplní ústředí JMRDM je provozování střediska konzultační a informační činnosti směřované vůči odborné i laické veřejnosti, pracovníkům i členům občanských sdružení, orgánům státní správy a samosprávy. Středisko také poskytuje informace neorganizovaným dětem a mládeži.