Členské organizace

KLUB PATHFINDER z.s.

34_KLUB-PATHFINDER-zs_572890Adresa:
Peroutkova 57
Praha 5
150 00

telefon:
e-mail:
web: http://www.pathfinder.cz

počet členů do 26 let: 1539
krajská rada: ne
vznik členství:
poslední aktualizace: 29.6.2022 13:34

Popis organizace


Zapsaný spolek dětí a mládeže Klub Pathfinder je křesťanskou organizací skautského typu, která v České republice působí od roku 1995 a která je součástí celosvětové organizace The Pathfinder Club.


Základními organizačními jednotkami jsou oddíly vedené dospělými vedoucími. Cílem činnosti je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad.


Prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportovních akcí, turistických výprav do přírody a letních táborů spolek realizuje rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže. Kromě aktivit připravovaných speciálně pro registrované členy, organizuje spolek také zájmové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost.