Členské organizace

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, z. s.

39_Krajska-rada-deti-a-mladeze-Karlovarska-z-s_402055Adresa:
Křížovnická 99
Cheb
350 02

telefon:
e-mail:
web: http://www.krdmk.cz

počet členů do 26 let: 358
krajská rada: ano
vznik členství: 12.10.2006
poslední aktualizace: 29.6.2022 13:34

Popis organizace


Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska je střešní organizace se sídlem v Chebu, jejíž členové poskytují nabídku volnočasových aktivit dětem a mládeži do 26 let. Cílem KRDMK je podporovat činnost členských sdružení dětí a mládeže a sdružení pracujících s dětmi a působících na území Karlovarského kraje, vytvářet co nejlepší podmínky pro činnost těchto organizací a napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce tělesné, duševní a sociální. KRDMK se snaží navazovat kontakty mezi jednotlivými organizacemi a koordinovat jejich činnost, poradenským a informačním servisem pomoci mládežnickým sdružením získávat granty, poskytovat přehled nabízených grantů, spolupracovat s příslušnými orgány Krajského úřadu v KV.