Členské organizace

Letní dům, z.ú.

56_Letni-dum-zu_472520Adresa:
Vyšehradská 423/27
Praha 2
128 00

telefon: +420222940616
e-mail:
web: http://www.letnidum.cz

počet členů do 26 let:
krajská rada: ne
vznik členství:
poslední aktualizace: 29.6.2022 13:34

Popis organizace


Občanské sdružení LETNÍ DŮM je nestátní nezisková organizace, která od roku 1997 vytváří a poskytuje socio-terapeutické služby dětem a mladým lidem s nařízenou ústavní výchovou v dětském domově. Socio-terapeutická služba zahrnuje programy prevence sociálních patologií. Jejich součástí je využití technik arteterapie, artefiletiky, muzikoterapie, tvořivé dramatiky a dalších v psychoterapii ukotvených technik. Hlavním posláním sdružení je začlenění dětí a mladých lidí, ohrožených sociální exkluzí z důvodu jejich umístění do ústavní výchovy, do odpovídajícího systému výchovné a socio-terapeutické péče.