Členské organizace

Mladí chovatelé zvířat, z.s.

700_Mladi-chovatele-zvirat-zs_334715Adresa:
Salmov 31
Mikulášovice
407 79

telefon:
e-mail:
web: http://www.mchz.estranky.cz

počet členů do 26 let: 558
krajská rada: ne
vznik členství: 19.11.2020
poslední aktualizace: 29.6.2022 13:34

Popis organizace


Spolek Mladí chovatelé zvířat je dobrovolným, zájmovým uskupením dětí, mládeže a dospělých s kladným vztahem ke zvířatům a přírodě. Jeho posláním je především zájmové a neformální vzdělávání a činnosti dětí a mládeže, podpora domácího chovu zvířat, ekologická výchova, péče o přírodu a životní prostředí. Toto poslání naplňuje spolek zejména tím, že:  • provádí výchovnou a vzdělávací činnost;


  • vede své členy i ostatní občany k aktivním formám chovu zvířat, k rozvoji chovatelských zájmů, zejména pořádáním výstav, přehlídek, soutěží, táborů a dalšího pobytu v přírodě, a v rámci svých možností k tomu vytváří podmínky;


  • provádí ediční, propagační a osvětovou činnost;


  • spolupracuje s tuzemskými, zahraničními i mezinárodními organizacemi, jednotlivci a iniciativami, které mají obdobné poslání.