Členské organizace

Prázdninová škola Lipnice, z.s.

61_Prazdninova-skola-Lipnice-zs_926373Adresa:
Jaromírova 80/51
Praha 2 - Nusle
128 00

telefon: +420 724486502
e-mail:
web: http://www.psl.cz

počet členů do 26 let: 7
krajská rada: ne
vznik členství: 18.10.2007
poslední aktualizace: 29.6.2022 13:34

Popis organizace


Prázdninová škola Lipnice je občanským sdružením usilujícím o všestranný rozvoj osobnosti člověka. Tohoto cíle se snaží dosáhnout prostřednictvím vícedenních kurzů určených dětem, mládeži i dalším věkovým skupinám. Kurzy jsou naplněny hrou, pohybem, tvořivými dílnami, happeningy, diskusemi i rozjímáním. Navozováním silných zážitků a intenzivních mezilidských vztahů se PŠL snaží pomáhat každému v sobě nalézat netušené zdroje energie, sebedůvěry a spontánní tvořivosti, které jsou nezbytné pro aktivní a odpovědný postoj k životu, společnosti a prostředí. Od roku 1977 PŠL připravila pro veřejnost na 300 autorských kurzů, jichž se zúčastnilo kolem 9 000 účastníků. Od roku 2004 sdružení čerpá prostředky z fondů EU na podporu projektů pro specifické cílové skupiny; mládeži (zejména středoškolákům) jsou určeny kurzy rozvoje klíčových kompetencí či výuka první pomoci zážitkem. PŠL je členem mezinárodní pedagogické organizace Outward Bound International.