Členské organizace

Projekt Odyssea, z. s.

64_Projekt_Odyssea_z_s_271045Adresa:
Novoškolská 696
Praha 9
190 03

telefon:
e-mail:
web: http://www.odyssea.cz

počet členů do 26 let: 2
krajská rada: ne
vznik členství: 6.4.2004
poslední aktualizace: 2.6.2020 10:24

Popis organizace


Posláním Projektu Odyssea je podporovat školy v tom, aby do své vzdělávací nabídky zaváděly kvalitní prožitkové programy zaměřené na osobnostní a sociální výchovu žáků a studentů. Své kurzy pro žáky a studenty zaměřuje především na primární prevenci sociálně patologických jevů. Současně nabízí vzdělávací programy zaměřené na zavádění moderních interaktivních metod do školní výuky a na osobnostně sociální rozvoj učitelů. Pomáhá školám při utváření koncepce rozvoje vlastní školy a při přípravě na tvorbu školního vzdělávacího programu.