Členské organizace

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

68_RADAMBUK-Rada-deti-a-mladeze-Jihoceskeho-kraje-zs_130403Adresa:
Husova tř. 622/45
České Budějovice
370 05

telefon:
e-mail:
web: http://www.radambuk.cz

počet členů do 26 let: 7980
krajská rada: ano
vznik členství:
poslední aktualizace: 29.6.2022 13:34

Popis organizace


Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje – RADAMBUK vznikla v roce 2000 z iniciativy České rady dětí a mládeže jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26. 1. 2001.
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zastřešuje sdružení dětí a mládeže Jihočeského kraje, působí jako servisní organizace, podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami přispívá k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Od 3. 4. 2003 je členem České rady dětí a mládeže.
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je od roku 2013 zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice. Mezi nejvýznamnější akce Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje patří Bambiriáda, Malá energetická akademie a Jihočeská vzájemná výměna zkušeností.