Členské organizace

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS)

75_Sdruzeni-hasicu-Cech-Moravy-a-Slezska-SH-CMS_275640Adresa:
Římská 2135/45
Praha 2
121 07

telefon: +420 222 119 501
e-mail:
web: https://mladez.dh.cz/

počet členů do 26 let: 65022
krajská rada: ne
vznik členství:
poslední aktualizace: 29.6.2022 13:34

Popis organizace


Úsek mládeže SH ČMS je zájmovým sdružením dětí a mládeže. Obsahová stránka činnosti je zaměřena na specifickou oblast požární ochrany, s cílem vštípit dětem a mládeži co nejvíce pozitivních návyků z požární prevence a zároveň je nadchnout pro budoucí dobrovolnou záchranářskou práci. Mezi základní metody práce s mladou generací patří pravidelné celoroční schůzky družstev mladých hasičů a dorostu, krátkodobé akce („víkendovky“), dlouhodobé akce (letní a zimní tábory) a jednodenní akce (soutěže, dětské dny, karnevaly, pohádkové lesy – pro členy sdružení i neorganizované děti a mládež). Podstatnou úlohu v činnosti úseku mládeže hraje i vzdělávání vedoucích a instruktorů, tvorba a tisk metodických pomůcek, školení rozhodčích pro soutěže mládeže, letní školy instruktorů, specializační kurzy, zahraniční výměny a práce s Přípravkou – předškolními dětmi.