Členské organizace

Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

78_Sdruzeni-pratel-Jaroslava-Foglara-z-s_456166Adresa:
P. O. Box 245
Brno
658 45

telefon:
e-mail:
web: http://www.spjf.cz

počet členů do 26 let: 180
krajská rada: ne
vznik členství: 19.2.2004
poslední aktualizace: 29.6.2022 13:34

Popis organizace


Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) sdružuje své členy na základě společného zájmu o život a dílo spisovatele Jaroslava Foglara. Cílem SPJF je uvádět do praxe zásady zdravého a prospěšného života a účelného využívání volného času dětí a mládeže a ovlivňovat v tomto duchu co největší část mladé populace. SPJF organizuje hnutí Bobří stopou pro děti a mládež se zájmem o zálesáctví, dobrodružství, sport apod., které rozvíjí oddílovou činnost, ale snaží se přinášet program i osamělým dětem, které pomáhá vzájemně seznamovat a nacházet nové přátele. Celoroční práce vrcholí letními tábory a výpravami. SPJF se zaměřuje i na prevenci kriminality dětí a mládeže, drog a negativních jevů. Se svým hnutím Bobří stopou se snaží proniknout do dětských domovů, mezi děti zdravotně postižené i ovlivnit různé rizikové skupiny.