Členské organizace

Společenství harmonie těla a ducha z. s.

Adresa:
Bubenečská 27
Praha 6
160 00

telefon: +420 224 317 872
e-mail:
web: http://www.shtd.cz

počet členů do 26 let: 180
krajská rada: ne
vznik členství: 5.11.2009
poslední aktualizace: 29.6.2022 13:34

Popis organizace


Společenství harmonie těla a ducha (SHTD) je občanské sdružení dětí a mládeže, které se zabýva širokým okruhem mimoškolních aktivit směrujících k upevnění zdraví, rozvoji tělesných a duševních sil a harmonickému biopsychosociálnímu vývoji jedince. Pomáháme jak zdravým, tak především zdravotně a sociálně oslabeným jedincům vyrovnávat se s vlastními handicapy a integrovat je do přirozené komunity jejich vrstevníků v rovině zdravotní, edukační, psychické i sociální. Posláním a dlouhodobým cílem péče je zlepšovat zdravotní, tělesný a psychický stav jedince, zejména u vybraných skupin handicapovaných dětí a mládeže (epileptici – hlavní zaměření, dále enuretici, astmatici, alergici, mozkové dysfunkce aj., dále děti vychovávané ve státních organizacích, včetně romského etnika aj.). Ve smyslu wellness využíváme pohybové aktivity a sporty, regenerační procedury včetně masáží, muzikoterapii, arteterapii, psychoterapii, řízenou stravu, otužování, vzdělávací programy, zábavu a prožitkovost ke zlepšení zdraví, kultivaci osobnosti, zvyšování adaptace a rozvoji sociálních vztahů. SHTD vykonává tuto činnost již 17 let v ročním rozsahu 900 účastníků, 75 000 osobohodin. V průběhu roku pořádáme vánoční, jarní, velikonoční, letní a podzimní prázdniny, 15 víkendových akcí a pravidelnou klubovou činnost během týdne. SHTD spolupracuje s předními odborníky v oblasti zdravotnictví, psychologie, pedagogiky, sportů aj. V roce 2007 získalo čestný titul od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Organizace uznaná MŠMT ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží“. Rovněž získalo ocenění Ministerstva zdravotnictví za práci se zdravotně handicapovanými dětmi.