Členské organizace

YMCA v České republice

99_YMCA-v-Ceske-republice_716089Adresa:
Na Poříčí 12
Praha 1
110 00

telefon: +420 224 872 004
e-mail:
web: http://www.ymca.cz

počet členů do 26 let: 2543
krajská rada: ne
vznik členství:
poslední aktualizace: 29.6.2022 13:34

Popis organizace


YMCA (Young Men's Christian Association) je křesťanské sdružení mladých lidí, které je otevřené všem lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti a politického či náboženského přesvědčení. YMCA nabízí pestrou paletu aktivit volného času dětí, mladých lidí a všech dalších mladých duchem. Činnost je zaměřena na harmonický rozvoj celé lidské osobnosti – těla, ducha a duše. YMCA v ČR má 31 samostatných sdružení. Mezi pravidelné programy v YMCA patří Ten Sing (hudebně sociální program), skaut, manželská setkání, živá rodina (společná setkávání rodin), tábory (dětské, mládežnické, rodinné, integrační), mateřská centra, dětské oddíly, kluby mladých, zájmové kroužky, poradny v otázkách sekt a náboženství, drogové závislosti, psychologické poradny, informační centra, vzdělávací semináře a přednášky, zahraniční programy – dobrovolná služba v zahraničí, tábory, výměny mládeže.