Michal Tarant

Michal Tarant místopředseda ČRDM

telefon: +420 773 569 142
e-mail:

Charakteristika

Člen Junáka – českého skauta jako předseda okresní rady v Mostě, vedoucí mosteckého střediska a 10. oddílu vlčat. Profesně působí jako učitel odborných předmětů SOŠ Schola Humanita v Litvínově, jako vedoucí ekologického centra VIANA a projektový manažer školy. Od září 2020 je také ředitelem nově vznikající střední průmyslové školy v Litvínově.