Pavel Tomáš Řehák

Pavel Tomáš Řehák člen představenstva ČRDM

telefon: +420 731 928 336
e-mail:
web: http://www.paveltom.com

Charakteristika

Jsem proaktivní student PR a marketingové komunikace, dříve politologie a mezinárodních vztahů, který již šestým rokem pracuje s mladými lidmi v oblasti politiky mládeže a její obhajoby zejména na zahraničních konferencích.

Do představenstva ČRDM jsem byl nominován organizací Mladí občané, z.s., jíž jsem současným předsedou. V MOBu jsem od roku 2018 zastával roli koordinátora zahraničních projektů a spolupráce, od stejného roku jsem členem zahraniční komise ČRDM. Mám značnou zkušenost s projekty mládeže v rámci programu Erasmus+, kterých jsem navštívil ke třiceti, přičemž tyto zkušenosti a kontakty využívám při další dobrovolnické práci anebo přípravě vlastních projektů. Dlouhodobě je mojí hlavní doménou podílení se na spolupráci Evropské a Africké unie, dále pak Rady Evropy a Ligy arabských států v tématech spjatých s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs), tj. kvalitní vzdělávání, rovnost pohlaví, budování udržitelné spolupráce anebo právo mladých lidí na participaci ve společnosti. Nově mě zajímá využití interkulturního a mezináboženského dialogu v českém a evropském kontextu. Jsem k dispozici odpovědět na jakékoliv vaše dotazy.