projekty

Kamchodit.cz

Kamchodit.cz

http://www.kamchodit.cz/
Kamchodit.cz

Projekt Kamchodit je databáze míst volnočasových aktivit, která v podobě interaktivní mapy a katalogu nabízí dětem a rodičům informace o možnostech trávení volného času v okolí jejich bydliště či školy. Na mapě naleznete mnoho kluboven dětských organizací, domy dětí a mládeže, střediska volného času, mateřská a rodinná centra, sportovní organizace a jejich sportoviště, veřejná hřiště a mnoho dalších zajímavých záznamů.

Fotogalerie