projekty

Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

http://provsechny.crdm.cz/
Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

Projekt inkluze byl zaměřen na podporu rozvoje kompetencí a schopností pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Díky projektu jsme se snažili podpořit jednak nestátní neziskové organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží se specifickými potřebami prostřednictvím vytvoření funkční sítě a spolupráce mezi institucemi zabývajícími se neformálním vzděláváním, dále vytvořením prostoru pro sdílení zkušeností, předávání informací o akcích, kurzech a seminářích v rámci webového portálu, a jednak samotné vedoucí dětských kolektivů prostřednictvím vzdělávacích akcí, distribuce metodických materiálů, zřízením poradny aj.

Fotogalerie