projekty

Vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží

Vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží

Ještě máme volná místa na aktuálně nabízeném kurzu:

„Zdravotník zotavovacích akcí“ – zážitkovou formou

Termín konání: 11.–14. června 2020
Místo konání: budova Českého svazu chovatelů, Maškova 3, Praha 8

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí opravdu naučit poskytovat první pomoc, ať už na ulici ve městě, u dopravní nehody, při výletě do přírody, na dětském táboře, nebo při outdoorových aktivitách v tuzemských podmínkách. Účastníci si upevní a praktickou formou rozšíří znalosti z oblasti první pomoci, problematiky dětských nemocí a úrazů, alergických a dalších akutních příhod, návykových látek v rámci pravidel uznávaných ve státech EU. Seznámí se s pravidly v oblasti ochrany zdraví při pořádání dětských zotavovacích akcí.

Obsah jednotlivých témat zohledňuje a rozšiřuje předchozí znalosti účastníků, seznamuje účastníky se zásadami první pomoci, s jejich právy a povinnostmi a aktuální legislativou. Získané poznatky přispějí k dalšímu zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech dětí a mládeže ve volném čase.

Účastníci získají oprávnění k výkonu zdravotníka zotavovacích akcí (bez omezení platnosti).

Forma: prezenční

Hodinová dotace: 40 h

Obsah programu:

  • Základy stavby a funkce lidského těla – 3 hodiny
  • První pomoc – teoretická část – 10 hodin
  • První pomoc – praktická část – 16 hodin
  • Péče o nemocné – 4 hodiny
  • Základy zdravotnické dokumentace – 1 hodina
  • Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí – 3 hodiny
  • Hygiena a epidemiologie – 3 hodiny

Poplatek: 4300,- Kč (3800,- pro účastníky, kteří zašlou potvrzení, že jsou z členské organizace ČRDM)

Cena zahrnuje učební skripta s prostorem na poznámky, zdravotnický spotřební materiál na nácviky a simulace (obvazy, náplasti, rukavice…), použití resuscitačních figurín – modelů dospělých, dětí i miminek a dalšího profesionálního materiálu. Je zajištěno kvalitní sociální zařízení se sprchami, kuchyňka s nádobím, mikrovlnkou a rychlovarnou konvicí. Během kurzu je zajištěn pitný režim (voda, káva, čaj). Cena nezahrnuje dopravu na kurz, ubytování a stravování.

Kde se přihlásit: online přihláška na kurz

Způsob ukončení programu: závěrečná zkouška

Organizační garant kurzu: Vlastimil Jura
Tel: 777 864 884