Vzdělávačky

Rukodělné a výtvarné kurzy

 |  Oblasti výuky
Logo projektu Vzdělávačky

Kurzy probíhají kombinací teorie a praxe se zařazenými praktickými ukázkami a nácvikem dovedností. Součástí každé výuky je seznámení se základy technik a […]

Sociální sítě, dezinformace a ostatní kurzy

 |  Oblasti výuky
Logo projektu Vzdělávačky

Vzdělávací programy: Tvorba obsahu sociálních sítí Základy fungování sociálních sítí Gamifikace ve výuce mediální gramotnosti Příroda kolem nás Tváří v tvář klimatické změně Základy aktivit se zvířaty

Strana 2 / 3123