Oblasti výuky

Rukodělné a výtvarné kurzy

 |  Oblasti výuky
Logo projektu Vzdělávačky

Kurzy probíhají kombinací teorie a praxe se zařazenými praktickými ukázkami a nácvikem dovedností. Součástí každé výuky je seznámení se základy technik a […]

Sociální sítě, dezinformace a ostatní kurzy

 |  Oblasti výuky
Logo projektu Vzdělávačky

Vzdělávací programy: Tvorba obsahu sociálních sítí Základy fungování sociálních sítí Gamifikace ve výuce mediální gramotnosti Příroda kolem nás Tváří v tvář klimatické změně Základy aktivit se zvířaty

Technické kurzy

 |  Oblasti výuky
Logo projektu Vzdělávačky

Časová dotace: 8–16 hodin
Programy například nabízí pedagogickým pracovníkům teoretickou i praktickou výuku, která je zaměřena na práci a činnosti v programu ESO, […]

Zdravotnické kurzy

 |  Oblasti výuky
Logo projektu Vzdělávačky

Časová dotace: 16–40 hodin
Kurzy jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí opravdu naučit poskytovat první pomoc, ať už na ulici ve městě, […]