Oblasti výuky

Rukodělné a výtvarné kurzy

Logo projektu Vzdělávačky

Kurzy probíhají kombinací teorie a praxe se zařazenými praktickými ukázkami a nácvikem dovedností. Součástí každé výuky je seznámení se základy technik a vlastnostmi materiálů. Následuje vždy praktické procvičení nabytých znalostí. V rámci výuky je vždy účastníkovi umožněno vytvořit vlastní výtvor pod vedením lektora. Absolvent kurzu je schopen si sám vybrat techniku i vhodný materiál pro zpracování svého záměru. Součástí výuky je i bezpečnost práce a skladování výtvorů.

Vzdělávací programy jsou koncipovány na 8 hodin vzdělávání.

Vzdělávací programy:

 • Grafické styly: linoryt
 • Grafické styly: suchá jehla
 • Korálkování
 • Pletení
 • Kaligrafie
 • Výtvarné metody
 • Rukodělné aktivity s keramickou hlínou
 • Rukodělné aktivity s kůží
 • Rukodělné aktivity s kůží –  pro pokročilé
 • Rukodělné aktivity se dřevem
 • Rukodělné aktivity se dřevem – pro pokročilé
 • Rukodělné aktivity s přírodními materiály
 • Rukodělné aktivity s textilem
 • Rukodělné aktivity modelování hlíny
 • Rukodělné aktivity dekorování keramiky
 • Rukodělné aktivity – enkaustika (malířská technika antického původu, při níž se užívalo barviv třených se zvlášť připraveným voskem)
Napsal: Marek Krajči