Vzdělávací programy

Hospodárné vedení táborů

Logo projektu Vzdělávačky

Kurz probíhá kombinací teorie a praxe se zařazenými praktickými ukázkami a nácvikem dovedností. Obsahem jsou:

  • hospodaření a vedení táborového účetnictví;
  • jednotlivé právní normy upravující účetnictví související s táborovou agendou;
  • účetní doklady až po vyhotovení táborového vyúčtování;
  • účastník se seznámí s účetními programy a jejich správným používáním;
  • v rámci praktické části vzdělávacího programu bude příležitost si vyzkoušet modelový účetní průběh tábora a řešení modelových krizových situací;
  • účastník bude poučen o rizicích spojených s nedodržením zákonných povinností;

Délka vzdělávacího kurzu: 8 hodin

Napsal: Marek Krajči