Vzdělávací programy

Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací

Logo projektu Vzdělávačky

Kurz probíhá kombinací teorie a praxe se zařazenými praktickými ukázkami a nácvikem dovedností. Obsah:

  • Vzdělávací program je koncipován jako praktická prožitková dílna na rozvoj osobnostně sociálních kompetencí účastníků.
  • Lektor vhodnými metodami a formami povede účastníky k objevení svých základních předpokladů pro dramatická jednání, která mohou být východiskem pro tvořivou hru a volnou či řízenou improvizaci s žáky, dětmi a mládeží různých věkových skupin.
  • Cestou tvořivých, průpravných her a cvičení s komunikativními prvky povede účastníky k procvičení psychosomatických dovedností, především z oblasti hlasové a pohybové výchovy.
  • Účastníci budou mít možnost pracovat s napětím a uvolněním, smyslovou vnímavostí a představivostí, s rytmem a dynamikou v oblasti pohybu a řeči.
  • Vyzkouší si schopnost koncentrace a sebekontroly.
  • V závěrečné části bude dán prostor k sebereflexi, reflexi, diskusi, odkazům a doporučení vhodné literatury.

Délka vzdělávacího kurzu: 8 hodin

Napsal: Marek Krajči