Vzdělávací programy

Rozvoj prezentačních dovedností

Logo projektu Vzdělávačky

Kurz probíhá kombinací teorie a praxe se zařazenými praktickými ukázkami a nácvikem dovedností. Obsahem jsou:

  • klíčové kompetence účastníků a jak na další rozvoj osobnostně sociálních kompetencí;
  • jak připravit vzdělávací akci, prostředí, načasování, přestávky, uspořádání prostoru, technika;
  • image pedagoga – čeho se vyvarovat při přednášce, práce s hlasem;
  • typy výuky – dělení, využití pro různé situace, interaktivní metody;
  • typy posluchačů, práce s motivací posluchačů;
  • modelové situace, práce s kamerou;
  • rozbor situací, evaluace a nezraňující zpětná vazba, jak ji podávat.

Délka vzdělávacího kurzu: 16 hodin

Napsal: Marek Krajči