Vzdělávací programy

Základy práce s jedním a více externími blesky

Logo projektu Vzdělávačky

Kurz probíhá kombinací teorie a praxe se zařazenými praktickými ukázkami a nácvikem dovedností. Obsahem jsou:

  • základní parametry externích blesků a kritéria výběru (výbava, směrné číslo, možnosti nastavení a ovládání);
  • režimy blesků (manuál, TTL, předblesky), praktické použití v interiéru a exteriéru, expoziční korekce;
  • základy nastavení odrazových ploch, využití prostorového členění interiéru, pravidla nasvícení objektu;
  • bracketing a stroboskop;
  • bezdrátové a kabelové ovládání;
  • práce s více blesky – nastavení, synchronizace, ovládání;
  • zásady stavby scény s použitím fotoblesků;
  • ateliérové blesky, specifika a použití, příslušenství.

Délka vzdělávacího kurzu: 8 hodin

Napsal: Marek Krajči