Členské organizace

chceme se stát členy ČRDM

A

AFS Mezikulturní programy, o.p.s.

AFS Czech Republic

www.afs.cz

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

Association of Christian Youth Societies

aksm.cz

Asociace malých debrujárů České republiky, spolek

Association of Young Debrouillards of the Czech Republic

www.debrujar.cz

Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.

Association for International Affairs

www.amo.cz

Asociace turistických oddílů mládeže ČR

The youth tourist association of the Czech Republic

www.a-tom.cz

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky

www.avzo-cr.cz

B

Č

Česká astronomická společnost

Czech Astronomical Society

www.astro.cz

Česká debatní společnost, z. s.

Czech Debate Society, z. s.

www.c-d-s.cz

Český svaz ochránců přírody

Czech Union for Nature Conservation

www.csop.cz

C

D

Duha (rozšířený název: Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi)

Duha - Association of Children and Youth for Leisure Time, Nature and Fun

www.duha.cz

E

Erasmus Student Network Česká republika z. s.

Erasmus Student Network Czech Republic z. s.

www.esncz.org

F

Folklórní soubor Kvítek Hradec Králové, z.s.

Folklore group Kvitek Hradec Kralove

www.fskvitek.cz

G

H

HVĚZDÁRNA a RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY o.p.s.

Astronomical observatory and Ham Radion Club Karlovy Vary

www.astropatrola.cz

I

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s.

INEX - Association for Voluntary Activities

www.inexsda.cz

J

Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s.

South Moravian Children and Youth Council

https://jrdm.cz

Junák – český skaut, z. s.

Junák - Czech Scouting

www.skaut.cz

K

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s.

Children press agency

www.dta.cz

Klub přátel umění v České republice, z. s.

The society of Friends of Art CZ

www.kpu-cr.org

Kondor Konfederace nezávislých – dětská organizace, z. s.

www.kondor.info

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, z. s.

KRDMK, z. s.

www.krdmk.cz

L

M

Mladí sociální demokraté, z. s.

Young Social Democrats Czech Republic

www.mladi.cz

Moravská hasičská jednota

MORAVIA VOLUNTEER FIREFIGHTERS

www.mhj.cz

O

Občanské sdružení Nedánov, z.s.

P

Prázdninová škola Lipnice, z.s.

Outward Bound Czech Republic

www.psl.cz

R

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy

Prague Council of Children and Youth

www.rdmp.cz

Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.

www.rdmkhk.cz

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

RADAMOK, z. s.

www.radamok.cz

Rada dětí a mládeže Pardubického kraje, z. s.

Council of Children and Youth of the Pardubice Region

www.radampak.cz

Rada dětí a mládeže Středočeského kraje, z. s.

www.rdmsk.cz

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

RADAMBUK

www.radambuk.cz

S

Salesiánské hnutí mládeže, z. s.

Salesian Youth Movement

www.shm.cz

Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s.

S. K. a K. S. Dakota

www.dakotaci.cz

Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s.

www.semcr.cz

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS)

Association of Firefighters of Bohemia, Moravia and Silesia

https://mladez.dh.cz/

Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.

www.stto.cz

SMARAGD z.s.

SMARAGD z.s.

SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje, z.s.

www.krdmzk.cz

Spojené ruce, z. s.

Společenství harmonie těla a ducha z. s.

The Association of Harmony of Body and Mind /AHBM/

www.shtd.cz

Společenství Romů na Moravě

The Association of Romanies in Moravia

www.srnm.cz

T

The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz

V

Y

YMCA v České republice

YMCA in the Czech Republic (Czech YMCA)

www.ymca.cz

Z

ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s.

ZDrSEM - first aid by experience, z.s.

www.zdrsem.cz

Ž

chceme se stát členy ČRDM