Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 43_Liga_lesni_moudrosti_zs_777043
 • 53_Obcanske_sdruzeni_DETI_BEZ_HRANIC_989222
 • 345_Ceska_asociace_studentu_psychologie_zs_598632
 • 12_Ceskoslovensky_zalesak_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_842871
 • 23_Harcerstwo_Polskie_w_Republice_Czeskiej_712554
 • 8_Asociace_viceucelovych_zakladnich_organizaci_technickych_sportu_a_cinnosti_Ceske_republiky_253737
 • 17_Duha_rozsireny_nazev_Duha_-_sdruzeni_deti_a_mladeze_pro_volny_cas_prirodu_a_recesi_481661
 • 98_Velky_vuz_z_s_573664
 • 2_AIESEC_Ceska_republika_478061
 • 54_Gaudolino_z_s_646691
 • 44_Lipa_2_spolek_205949
 • 107_Sdruzeni_evangelicke_mladeze_v_Ceske_republice_z_s_557699
 • 25_HVEZDARNA_a_RADIOKLUB_LAZENSKEHO_MESTA_KARLOVY_VARY_ops_481685
 • 56_Letni_dum_zu_832093
 • 61_Prazdninova_skola_Lipnice_zs_517692
 • 4_Asociace_krestanskych_spolku_mladeze_z_s_436438
 • 21_EXPEDICE_NATURA_890485
 • 7_Asociace_turistickych_oddilu_mladeze_CR_349506

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • Cílem projektu „Weby pro organizace“ je poskytnutí balíčků obsahujících bezplatný prostor na serveru a výběr z předem připravených webových šablon odpovídající potřebám konkrétních organizací či jejich jednotlivým organizačním jednotkám.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.