Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 65_Rada_deti_a_mladeze_hlavniho_mesta_Prahy_733412
 • 16_Dorostova_unie_zs_150168
 • 100_ZALESAK_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_947767
 • 23_Harcerstwo_Polskie_w_Republice_Czeskiej_239055
 • 6_Asociace_stredoskolskych_klubu_Ceske_republiky_zs_240515
 • 86_SPEKTRUM_-_Krajska_rada_deti_a_mladeze_Zlinskeho_kraje_674768
 • 5_Asociace_malych_debrujaru_Ceske_republiky_spolek_316490
 • 33_Klub_mladych_Filadelfia_594694
 • 425_Mladi_obcane_zs_699087
 • 7_Asociace_turistickych_oddilu_mladeze_CR_934637
 • 28_Jihomoravska_rada_deti_a_mladeze_297345
 • 1_AFS_Mezikulturni_programy_ops_806593
 • 105_Hnuti_Zebrik_588035
 • 211_Instruktori_Brno_446464
 • 103_Zivot_trochu_jinak_713052
 • 31_z_s_Klub_dobre_zpravy_843297
 • 38_Kolpingovo_dilo_Ceske_republiky_z_s_883972
 • 286_Kondor_Konfederace_nezavislych_-_detska_organizace_z_s_336017

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 99 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně osmi krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Projekt Sametky je dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR budou k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které je možné hledat pomocí GPS navigací.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.