Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 4_Asociace_krestanskych_sdruzeni_mladeze_o_s_468084
 • 19_ELSA_Ceska_republika_565625
 • 1_AFS_Mezikulturni_programy_os_207195
 • 33_Klub_mladych_Filadelfia_951394
 • 92_STUD_Brno_254793
 • 105_Hnuti_Zebrik_os_400637
 • 6_Asociace_stredoskolskych_klubu_Ceske_republiky_o_s_407993
 • 68_Rada_deti_a_mladeze_Jihoceskeho_kraje_-_RADAMBUK_935291
 • 8_Asociace_viceucelovych_zakladnich_organizaci_technickych_sportu_a_cinnosti_Ceske_republiky_739256
 • 103_Zivot_trochu_jinak_927359
 • 44_Lipa_2_733313
 • 102_ZIP_-_Zabava_Informace_Poradenstvi_a_pomoc_186651
 • 54_Obcanske_sdruzeni_GAUDOLINO_281000
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_494653
 • 234_Cesky_svaz_ochrancu_prirody_645977
 • 66_Rada_deti_a_mladeze_kraje_Vysocina_723567
 • 64_Projekt_Odyssea_183911
 • 101_Zemepisna_spolecnost_Morava_677069

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.