Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 425_Mladi_obcane_zs_860926
 • 46_Mladi_konzervativci_z_s_435408
 • 30_Junak_-_cesky_skaut_z_s_358981
 • 75_Sdruzeni_hasicu_Cech_Moravy_a_Slezska_SH_CMS_372127
 • 86_SPEKTRUM_-_Krajska_rada_deti_a_mladeze_Zlinskeho_kraje_405041
 • 344_The_Duke_of_Edinburghs_International_Award_Czech_Republic_Foundation_ops_707351
 • 65_Rada_deti_a_mladeze_hlavniho_mesta_Prahy_520115
 • 32_Klub_Domino_Detska_tiskova_agentura_zs_532269
 • 89_Spolecenstvi_Romu_na_Morave_956268
 • 60_Plzenska_krajska_rada_deti_a_mladeze_zs_487569
 • 102_ZIP_-_Zabava_Informace_Poradenstvi_a_pomoc_328232
 • 74_Sdruzeni_FILIA_z_s_264686
 • 79_Sdruzeni_Roztoc_z_s_811722
 • 29_Jockey_Club_Maly_Pecin_176890
 • 234_Cesky_svaz_ochrancu_prirody_452802
 • 69_Royal_Rangers_v_CR_zs_236713
 • 211_Instruktori_Brno_z_s_299365
 • 50_zs_Filadelfie_820247

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně osmi krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz