Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 68_RADAMBUK-Rada_deti_a_mladeze_Jihoceskeho_kraje_zs_756564
 • 74_Sdruzeni_FILIA_z_s_264686
 • 79_Sdruzeni_Roztoc_z_s_811722
 • 85_SMARAGD_zs_247131
 • 411_Ceska_stredoskolska_unie_z_s_569135
 • 52_BLESK_894149
 • 12_Ceskoslovensky_zalesak_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_197607
 • 39_Krajska_rada_deti_a_mladeze_Karlovarska_z_s_517136
 • 234_Cesky_svaz_ochrancu_prirody_452802
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_zs_429391
 • 10_Boiizs_627539
 • 50_zs_Filadelfie_820247
 • 8_Asociace_viceucelovych_zakladnich_organizaci_technickych_sportu_a_cinnosti_Ceske_republiky_857502
 • 5_Asociace_malych_debrujaru_Ceske_republiky_spolek_984708
 • 95_T_O_Strelka_404055
 • 89_Spolecenstvi_Romu_na_Morave_956268
 • 61_Prazdninova_skola_Lipnice_zs_931355
 • 345_Ceska_asociace_studentu_psychologie_zs_991775

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně osmi krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz