Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 41_KVET_-_Sdruzeni_klubu_deti_a_detskych_domovu_v_CR_129253
 • 1_AFS_Mezikulturni_programy_ops_322988
 • 21_EXPEDICE_NATURA_197933
 • 96_TERCIA_VOLTA_958227
 • 34_KLUB_PATHFINDER_367951
 • 3_Asociace_debatnich_klubu_zs_143853
 • 4_Asociace_krestanskych_sdruzeni_mladeze_o_s_302597
 • 43_Liga_lesni_moudrosti_zs_896045
 • 7_Asociace_turistickych_oddilu_mladeze_Ceske_republiky_499837
 • 30_Junak_-_cesky_skaut_z_s_177166
 • 108_Slezska_diakonie_468985
 • 90_Stredisko_Radost_obcanske_sdruzeni_807818
 • 35_Klub_pratel_umeni_v_Ceske_republice_o_s_806264
 • 54_Obcanske_sdruzeni_GAUDOLINO_684368
 • 65_Rada_deti_a_mladeze_hlavniho_mesta_Prahy_290790
 • 5_Asociace_malych_debrujaru_Ceske_republiky_o_s_394978
 • 93_Studentsky_klub_Katolickeho_gymnazia_Halahoj_880301
 • 28_Jihomoravska_rada_deti_a_mladeze_735683

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Projekt Sametky je dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR budou k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které je možné hledat pomocí GPS navigací.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.