Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 4_Asociace_krestanskych_sdruzeni_mladeze_o_s_302597
 • 24_Hnuti_Brontosaurus_430503
 • 31_z_s_Klub_dobre_zpravy_977249
 • 102_ZIP_-_Zabava_Informace_Poradenstvi_a_pomoc_959146
 • 107_SEM_v_Ceske_republice_-_Sdruzeni_evangelicke_mladeze_249937
 • 111_Rada_deti_a_mladeze_Libereckeho_kraje_os_366670
 • 232_Mladi_ochranci_prirody_691961
 • 105_Hnuti_Zebrik_318958
 • 99_YMCA_v_Ceske_republice_747542
 • 90_Stredisko_Radost_obcanske_sdruzeni_807818
 • 16_Dorostova_unie_-_sdruzeni_krestanskych_dorostu_o_s_216057
 • 67_Rada_deti_a_mladeze_Moravskoslezskeho_kraje_715734
 • 70_Salesianske_hnuti_mladeze_781790
 • 311_Ceska_debatni_spolecnost_z_s_112041
 • 28_Jihomoravska_rada_deti_a_mladeze_735683
 • 52_Obcanske_sdruzeni_Blesk_830259
 • 64_Projekt_Odyssea_660884
 • 26_INEX_-_Sdruzeni_dobrovolnych_aktivit_165961

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO