Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 307_ZDrSEM_-_prvni_pomoc_zazitkem_zs_613199
 • 65_Rada_deti_a_mladeze_hlavniho_mesta_Prahy_184937
 • 33_Klub_mladych_Filadelfia_zs_441245
 • 75_Sdruzeni_hasicu_Cech_Moravy_a_Slezska_SH_CMS_363073
 • 76_Sdruzeni_Klubko_zs_833761
 • 494_Ceska_astronomicka_spolecnost_662198
 • 74_Sdruzeni_FILIA_z_s_750689
 • 68_RADAMBUK-Rada_deti_a_mladeze_Jihoceskeho_kraje_zs_919349
 • 2_AIESEC_Ceska_republika_977428
 • 345_Ceska_asociace_studentu_psychologie_zs_461513
 • 583_Asociace_pro_mezinarodni_otazky_zs_909003
 • 5_Asociace_malych_debrujaru_Ceske_republiky_spolek_291073
 • 11_Ceska_tabornicka_unie_zs_242198
 • 100_ZALESAK_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_675202
 • 78_Sdruzeni_pratel_Jaroslava_Foglara_z_s_613428
 • 1_AFS_Mezikulturni_programy_ops_427569
 • 69_Royal_Rangers_v_CR_zs_245596
 • 35_Klub_pratel_umeni_v_Ceske_republice_z_s_525937

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Cílem projektu „Weby pro organizace“ je poskytnutí balíčků obsahujících bezplatný prostor na serveru a výběr z předem připravených webových šablon odpovídající potřebám konkrétních organizací či jejich jednotlivým organizačním jednotkám.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.