Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 95_T_O_Strelka_454804
 • 75_Sdruzeni_hasicu_Cech_Moravy_a_Slezska_SH_CMS_898437
 • 13_Cesky_svaz_chovatelu_212678
 • 56_Obcanske_sdruzeni_Letni_dum_310993
 • 17_Duha_rozsireny_nazev_Duha_-_sdruzeni_deti_a_mladeze_pro_volny_cas_prirodu_a_recesi_512725
 • 7_Asociace_turistickych_oddilu_mladeze_Ceske_republiky_Asociace_TOM_CR_A-TOM_595631
 • 51_Obcanske_sdruzeni_Altus_715314
 • 32_Klub_Domino_Detska_tiskova_agentura_331563
 • 44_Lipa_2_733313
 • 211_Instruktori_Brno_547610
 • 21_EXPEDICE_NATURA_286970
 • 52_Obcanske_sdruzeni_Blesk_581524
 • 101_Zemepisna_spolecnost_Morava_677069
 • 4_Asociace_krestanskych_sdruzeni_mladeze_o_s_468084
 • 68_Rada_deti_a_mladeze_Jihoceskeho_kraje_-_RADAMBUK_935291
 • 35_Klub_pratel_umeni_v_Ceske_republice_o_s_742693
 • 38_Kolpingovo_dilo_Ceske_republiky_o_s_889768
 • 73_SDO_Vlcata_Rabstejnska_Lhota_209477

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.