Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 66_Rada-deti-a-mladeze-kraje-Vysocina-z-s_405718
 • 65_Rada-deti-a-mladeze-hlavniho-mesta-Prahy_836754
 • HPC_logo_podstawowe_kolor
 • 17_Duha-rozsireny-nazev-Duha-sdruzeni-deti-a-mladeze-pro-volny-cas-prirodu-a-recesi_914378
 • 56_Letni-dum-zu_889598
 • 726_Rada-deti-a-mladeze-Pardubickeho-kraje-z-s_500328
 • 72_Samostatny-kmenovy-a-klubovy-svaz-Dakota-zs_299381
 • 35_Klub-pratel-umeni-v-Ceske-republice-z-s_775484
 • 25_HVEZDARNA-a-RADIOKLUB-LAZENSKEHO-MESTA-KARLOVY-VARY-ops_278688
 • 75_Sdruzeni-hasicu-Cech-Moravy-a-Slezska-SH-CMS_883919
 • 8_Asociace-viceucelovych-zakladnich-organizaci-technickych-sportu-a-cinnosti-Ceske-republiky_817108
 • 21_EXPEDICE-NATURA-zs_780480
 • 70_Salesianske-hnuti-mladeze-z-s_400088
 • 44_Lipa-2-spolek_372020
 • 100_ZALESAK-svaz-pro-pobyt-v-prirode-zs_761596
 • 725_CIRQUEON-z-u_437970
 • 59_Pionyr-z-s_287664
 • 51_Altus-zs_449543

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 100 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 250 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Cílem projektu „Weby pro organizace“ je poskytnutí balíčků obsahujících bezplatný prostor na serveru a výběr z předem připravených webových šablon odpovídající potřebám konkrétních organizací či jejich jednotlivým organizačním jednotkám.

 • Naším posláním je zvyšovat schopnosti a dovednosti všech, kdo pracují s dětmi a mládeží, ať už profesionálně nebo dobrovolně. Proto realizujeme množství akreditovaných vzdělávacích kurzů určených i Vám.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho