Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 10_Boiizs_643747
 • 311_Ceska_debatni_spolecnost_z_s_834051
 • 67_Rada_deti_a_mladeze_Moravskoslezskeho_kraje_z_s_437889
 • 8_Asociace_viceucelovych_zakladnich_organizaci_technickych_sportu_a_cinnosti_Ceske_republiky_150756
 • 3_Asociace_debatnich_klubu_zs_491924
 • 30_Junak_-_cesky_skaut_z_s_501205
 • 105_Hnuti_Zebrik_z_s_608890
 • 232_Mladi_ochranci_prirody_z_s_478714
 • 70_Salesianske_hnuti_mladeze_z_s_713514
 • 20_Erasmus_Student_Network_Ceska_republika_z_s_175806
 • 69_Royal_Rangers_v_CR_zs_245596
 • 55_HNUTI_GO_zs_264840
 • 89_Spolecenstvi_Romu_na_Morave_328583
 • 11_Ceska_tabornicka_unie_zs_242198
 • 102_ZIP_-_Zabava_Informace_Poradenstvi_a_pomoc_115933
 • 71_Salesianske_kluby_mladeze_z_s_420554
 • 529_MOMA_Morasice_zs_713476
 • 107_Sdruzeni_evangelicke_mladeze_v_Ceske_republice_z_s_361732

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.