Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 3_Asociace_debatnich_klubu_zs_968358
 • 61_Prazdninova_skola_Lipnice_zs_640268
 • 232_Mladi_ochranci_prirody_z_s_379725
 • 69_Royal_Rangers_v_CR_zs_880110
 • 107_Sdruzeni_evangelicke_mladeze_v_Ceske_republice_z_s_542662
 • 307_ZDrSEM_-_prvni_pomoc_zazitkem_zs_643226
 • 78_Sdruzeni_pratel_Jaroslava_Foglara_z_s_787172
 • 34_KLUB_PATHFINDER_750366
 • 50_zs_Filadelfie_870435
 • 38_Kolpingovo_dilo_Ceske_republiky_z_s_883972
 • 13_Cesky_svaz_chovatelu_852780
 • 60_Plzenska_krajska_rada_deti_a_mladeze_zs_922609
 • 100_ZALESAK_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_947767
 • 76_Sdruzeni_Klubko_zs_742167
 • 9_AZIMUT_491761
 • 2_AIESEC_Ceska_republika_535193
 • 12_Ceskoslovensky_zalesak_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_453460
 • 59_Pionyr_z_s_916733

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Projekt Sametky je dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR budou k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které je možné hledat pomocí GPS navigací.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.