Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 58_Obcanske_sdruzeni_Rokrsti_618169
 • 93_Studentsky_klub_Katolickeho_gymnazia_Halahoj_547512
 • 70_Salesianske_hnuti_mladeze_289953
 • 39_Krajska_rada_deti_a_mladeze_Karlovarska_z_s_925199
 • 411_Ceska_stredoskolska_unie_z_s_758784
 • 64_Projekt_Odyssea_769051
 • 234_Cesky_svaz_ochrancu_prirody_858739
 • 61_Prazdninova_skola_Lipnice_zs_917667
 • 232_Mladi_ochranci_prirody_z_s_994117
 • 286_Kondor_Konfederace_nezavislych_-_detska_organizace_z_s_420212
 • 99_YMCA_v_Ceske_republice_885546
 • 33_Klub_mladych_Filadelfia_592960
 • 26_INEX_-_Sdruzeni_dobrovolnych_aktivit_z_s_483386
 • 51_Altus_zs_436956
 • 65_Rada_deti_a_mladeze_hlavniho_mesta_Prahy_425099
 • 231_Aliquantulum_os_241370
 • 25_Hvezdarna_a_radioklub_lazenskeho_mesta_Karlovy_Vary_330191
 • 35_Klub_pratel_umeni_v_Ceske_republice_o_s_763148

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 99 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.