Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 26_INEX_-_Sdruzeni_dobrovolnych_aktivit_z_s_416586
 • 2_AIESEC_Ceska_republika_787807
 • 12_Ceskoslovensky_zalesak_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_874582
 • 9_AZIMUT_818568
 • 75_Sdruzeni_hasicu_Cech_Moravy_a_Slezska_SH_CMS_139105
 • 99_YMCA_v_Ceske_republice_751646
 • 25_HVEZDARNA_a_RADIOKLUB_LAZENSKEHO_MESTA_KARLOVY_VARY_ops_293001
 • 494_Ceska_astronomicka_spolecnost_219224
 • 23_Harcerstwo_Polskie_w_Republice_Czeskiej_630103
 • 33_Klub_mladych_Filadelfia_zs_799520
 • 10_Boii_zs_788799
 • 98_Velky_vuz_z_s_817551
 • 286_Kondor_Konfederace_nezavislych_-_detska_organizace_z_s_403384
 • 50_zs_Filadelfie_520116
 • 44_Lipa_2_spolek_258858
 • 74_Sdruzeni_FILIA_z_s_113883
 • 65_Rada_deti_a_mladeze_hlavniho_mesta_Prahy_404368
 • 52_BLESK_188639

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Cílem projektu „Weby pro organizace“ je poskytnutí balíčků obsahujících bezplatný prostor na serveru a výběr z předem připravených webových šablon odpovídající potřebám konkrétních organizací či jejich jednotlivým organizačním jednotkám.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • Youthwiki je online encyklopedii národních politik mládeže. Věnuje se analýze veřejných politik mládeže v Evropě z pohledu Evropské strategie mládeže.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.