Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 99_YMCA_v_Ceske_republice_113850
 • 22_Folklorni_sdruzeni_Ceske_republiky_947051
 • 106_Permalot_972352
 • 87_Spojene_ruce_696572
 • 101_Zemepisna_spolecnost_Morava_677069
 • 85_SMARAGD_298055
 • 35_Klub_pratel_umeni_v_Ceske_republice_o_s_742693
 • 102_ZIP_-_Zabava_Informace_Poradenstvi_a_pomoc_186651
 • 31_Klub_dobre_zpravy_395566
 • 68_Rada_deti_a_mladeze_Jihoceskeho_kraje_-_RADAMBUK_935291
 • 11_Ceska_tabornicka_unie_o_s_260320
 • 78_Sdruzeni_pratel_Jaroslava_Foglara_o_s_350150
 • 73_SDO_Vlcata_Rabstejnska_Lhota_209477
 • 44_Lipa_2_733313
 • 7_Asociace_turistickych_oddilu_mladeze_Ceske_republiky_Asociace_TOM_CR_A-TOM_595631
 • 19_ELSA_Ceska_republika_565625
 • 79_Sdruzeni_Roztoc_728915
 • 41_KVET_-_Sdruzeni_klubu_deti_a_detskych_domovu_v_CR_830477

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.

 • Projekt Sametky je geocachingová hra, která připomíná 25. výročí Sametové revoluce. Po celé ČR jsme ukryli schránky s příběhem z období listopadových událostí, které je možné hledat pomocí GPS navigací.