Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 61_Prazdninova_skola_Lipnice_zs_640268
 • 3_Asociace_debatnich_klubu_zs_968358
 • 92_STUD_zs_375515
 • 90_Stredisko_Radost_zs_959143
 • 60_Plzenska_krajska_rada_deti_a_mladeze_zs_922609
 • 56_Letni_dum_zu_404500
 • 34_KLUB_PATHFINDER_750366
 • 93_Studentsky_klub_Katolickeho_gymnazia_Halahoj_497053
 • 2_AIESEC_Ceska_republika_535193
 • 25_Hvezdarna_a_radioklub_lazenskeho_mesta_Karlovy_Vary_338714
 • 75_Sdruzeni_hasicu_Cech_Moravy_a_Slezska_SH_CMS_639265
 • 66_Rada_deti_a_mladeze_kraje_Vysocina_867872
 • 74_Sdruzeni_FILIA_z_s_513310
 • 35_Klub_pratel_umeni_v_Ceske_republice_z_s_804351
 • 425_Mladi_obcane_zs_699087
 • 1_AFS_Mezikulturni_programy_ops_806593
 • 12_Ceskoslovensky_zalesak_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_453460
 • 71_Salesianske_kluby_mladeze_762943

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Projekt Sametky je dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR budou k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které je možné hledat pomocí GPS navigací.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.