Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 38_Kolpingovo_dilo_Ceske_republiky_z_s_883972
 • 59_Pionyr_z_s_916733
 • 43_Liga_lesni_moudrosti_zs_419165
 • 79_Sdruzeni_Roztoc_z_s_250210
 • 5_Asociace_malych_debrujaru_Ceske_republiky_spolek_316490
 • 102_ZIP_-_Zabava_Informace_Poradenstvi_a_pomoc_497985
 • 47_Mladi_socialni_demokrate_zs_624545
 • 74_Sdruzeni_FILIA_z_s_513310
 • 10_Boiizs_681284
 • 71_Salesianske_kluby_mladeze_762943
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_161333
 • 56_Letni_dum_zu_404500
 • 286_Kondor_Konfederace_nezavislych_-_detska_organizace_z_s_336017
 • 26_INEX_-_Sdruzeni_dobrovolnych_aktivit_z_s_792385
 • 90_Stredisko_Radost_zs_959143
 • 307_ZDrSEM_-_prvni_pomoc_zazitkem_zs_643226
 • 12_Ceskoslovensky_zalesak_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_453460
 • 33_Klub_mladych_Filadelfia_594694

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Projekt Sametky je dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR budou k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které je možné hledat pomocí GPS navigací.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.