Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 13_Cesky_svaz_chovatelu_852780
 • 25_Hvezdarna_a_radioklub_lazenskeho_mesta_Karlovy_Vary_338714
 • 30_Junak_-_cesky_skaut_z_s_537548
 • 65_Rada_deti_a_mladeze_hlavniho_mesta_Prahy_733412
 • 51_Altus_zs_395486
 • 58_OS_Rokrsti_zs_569395
 • 92_STUD_zs_375515
 • 68_RADAMBUK-Rada_deti_a_mladeze_Jihoceskeho_kraje_zs_919646
 • 39_Krajska_rada_deti_a_mladeze_Karlovarska_z_s_384973
 • 234_Cesky_svaz_ochrancu_prirody_366111
 • 425_Mladi_obcane_zs_699087
 • 73_Samostatna_detska_organizace_Vlcata_858195
 • 79_Sdruzeni_Roztoc_z_s_250210
 • 41_KVET_-_spolek_klubu_deti_a_detskych_domovu_zs_610944
 • 44_Lipa_2_spolek_353331
 • 1_AFS_Mezikulturni_programy_ops_806593
 • 38_Kolpingovo_dilo_Ceske_republiky_z_s_883972
 • 89_Spolecenstvi_Romu_na_Morave_945333

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.