Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 35_Klub_pratel_umeni_v_Ceske_republice_o_s_617946
 • 232_Mladi_ochranci_prirody_301400
 • 108_Slezska_diakonie_504909
 • 76_Sdruzeni_Klubko_571859
 • 9_AZIMUT_331567
 • 98_Velky_vuz_582667
 • 1_AFS_Mezikulturni_programy_ops_825126
 • 87_Spojene_ruce_621997
 • 22_Folklorni_sdruzeni_Ceske_republiky_251523
 • 46_Mladi_konzervativci_z_s_694903
 • 11_Ceska_tabornicka_unie_o_s_170981
 • 2_AIESEC_Ceska_republika_996051
 • 24_Hnuti_Brontosaurus_435677
 • 111_Rada_deti_a_mladeze_Libereckeho_kraje_os_529526
 • 311_Ceska_debatni_spolecnost_z_s_255313
 • 103_Zivot_trochu_jinak_858989
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_185857
 • 211_Instruktori_Brno_172126

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 96 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • Projekt Sametky je geocachingová hra, která připomíná 25. výročí Sametové revoluce. Po celé ČR jsme ukryli schránky s příběhem z období listopadových událostí, které je možné hledat pomocí GPS navigací.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.