Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 95_T_O_Strelka_612869
 • 16_Dorostova_unie_zs_145414
 • 411_Ceska_stredoskolska_unie_z_s_233511
 • 52_BLESK_176140
 • 99_YMCA_v_Ceske_republice_695949
 • 50_zs_Filadelfie_635698
 • 71_Salesianske_kluby_mladeze_z_s_958972
 • 44_Lipa_2_spolek_285074
 • 65_Rada_deti_a_mladeze_hlavniho_mesta_Prahy_643539
 • 23_Harcerstwo_Polskie_w_Republice_Czeskiej_807552
 • 67_Rada_deti_a_mladeze_Moravskoslezskeho_kraje_z_s_873217
 • 25_HVEZDARNA_a_RADIOKLUB_LAZENSKEHO_MESTA_KARLOVY_VARY_ops_342680
 • 79_Sdruzeni_Roztoc_z_s_705157
 • 107_Sdruzeni_evangelicke_mladeze_v_Ceske_republice_z_s_732592
 • 34_KLUB_PATHFINDER_514869
 • 54_Gaudolino_z_s_606684
 • 26_INEX_-_Sdruzeni_dobrovolnych_aktivit_z_s_444253
 • 68_RADAMBUK-Rada_deti_a_mladeze_Jihoceskeho_kraje_zs_976682

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Youthwiki je online encyklopedii národních politik mládeže. Věnuje se analýze veřejných politik mládeže v Evropě z pohledu Evropské strategie mládeže.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy