Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 75_Sdruzeni_hasicu_Cech_Moravy_a_Slezska_SH_CMS_712626
 • 78_Sdruzeni_pratel_Jaroslava_Foglara_o_s_409371
 • 59_Pionyr_z_s_896603
 • 20_Erasmus_Student_Network_Ceska_republika_o_s_707843
 • 43_Liga_lesni_moudrosti_-_The_Woodcraft_League_171988
 • 58_Obcanske_sdruzeni_Rokrsti_619731
 • 69_Royal_Rangers_v_CR_746933
 • 44_Lipa_2_904843
 • 211_Instruktori_Brno_567623
 • 56_Obcanske_sdruzeni_Letni_dum_552349
 • 87_Spojene_ruce_393224
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_322147
 • 28_Jihomoravska_rada_deti_a_mladeze_498582
 • 46_Mladi_konzervativci_o_s_437073
 • 19_ELSA_Ceska_republika_518111
 • 39_Krajska_rada_deti_a_mladeze_Karlovarska_o_s_901099
 • 74_Sdruzeni_FILIA_300442
 • 2_AIESEC_Ceska_republika_756942

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 99 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.