Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 55_HNUTI-GO-zs_573620
 • 64_Projekt-Odyssea-z-s_736685
 • 13_Cesky-svaz-chovatelu-z-s_714044
 • 50_zs-Filadelfie_229884
 • 61_Prazdninova-skola-Lipnice-zs_139473
 • 107_Sdruzeni-evangelicke-mladeze-v-Ceske-republice-z-s_817871
 • 60_Plzenska-krajska-rada-deti-a-mladeze-zs_167385
 • 76_Sdruzeni-Klubko-zs_314704
 • 344_The-Duke-of-Edinburghs-International-Award-Czech-Republic-Foundation-ops_538584
 • 307_ZDrSEM-prvni-pomoc-zazitkem-zs_658957
 • 59_Pionyr-z-s_287664
 • 56_Letni-dum-zu_889598
 • 24_Hnuti-Brontosaurus_133340
 • 699_Fakescape-z-s_200499
 • 725_CIRQUEON-z-u_437970
 • 583_Asociace-pro-mezinarodni-otazky-zs_798384
 • 43_Liga-lesni-moudrosti-zs_586376
 • 28_Jihomoravska-rada-deti-a-mladeze-zs_641173

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 100 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 250 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Sonda do hlubin vědomí více než šesti tisíc lidí ve věku 15–29 let v Česku a na Slovensku

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Cílem projektu „Weby pro organizace“ je poskytnutí balíčků obsahujících bezplatný prostor na serveru a výběr z předem připravených webových šablon odpovídající potřebám konkrétních organizací či jejich jednotlivým organizačním jednotkám.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Naším posláním je zvyšovat schopnosti a dovednosti všech, kdo pracují s dětmi a mládeží, ať už profesionálně nebo dobrovolně. Proto realizujeme množství akreditovaných vzdělávacích kurzů určených i Vám.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.