Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 26_INEX_-_Sdruzeni_dobrovolnych_aktivit_215689
 • 53_Obcanske_sdruzeni_DETI_BEZ_HRANIC_434983
 • 63_Program_pro_mladez_Cena_vevody_z_Edinburghu_os_127533
 • 100_ZALESAK_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_220835
 • 35_Klub_pratel_umeni_v_Ceske_republice_o_s_463097
 • 38_Kolpingovo_dilo_Ceske_republiky_o_s_462632
 • 107_SEM_v_Ceske_republice_-_Sdruzeni_evangelicke_mladeze_802193
 • 40_Krestanske_sdruzeni_BENJAMIN_pobocka_04_220040
 • 56_Obcanske_sdruzeni_Letni_dum_552349
 • 12_Ceskoslovensky_zalesak_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_598825
 • 48_Moravska_hasicska_jednota_o_s_523819
 • 5_Asociace_malych_debrujaru_Ceske_republiky_o_s_795914
 • 111_Rada_deti_a_mladeze_Libereckeho_kraje_os_323473
 • 86_SPEKTRUM_-_Krajska_rada_deti_a_mladeze_Zlinskeho_kraje_726923
 • 28_Jihomoravska_rada_deti_a_mladeze_498582
 • 22_Folklorni_sdruzeni_Ceske_republiky_546203
 • 54_Obcanske_sdruzeni_GAUDOLINO_212731
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_322147

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 99 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.