Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 7_Asociace_turistickych_oddilu_mladeze_Ceske_republiky_Asociace_TOM_CR_A-TOM_595631
 • 61_Prazdninova_skola_Lipnice_o_s_858474
 • 43_Liga_lesni_moudrosti_-_The_Woodcraft_League_506518
 • 19_ELSA_Ceska_republika_565625
 • 6_Asociace_stredoskolskych_klubu_Ceske_republiky_o_s_407993
 • 111_Rada_deti_a_mladeze_Libereckeho_kraje_os_862650
 • 59_Pionyr_z_s_248717
 • 39_Krajska_rada_deti_a_mladeze_Karlovarska_o_s_376340
 • 11_Ceska_tabornicka_unie_o_s_260320
 • 56_Obcanske_sdruzeni_Letni_dum_310993
 • 29_Jockey_Club_Maly_Pecin_621168
 • 72_Samostatny_kmenovy_a_klubovy_svaz_DAKOTA_266855
 • 2_AIESEC_Ceska_republika_198895
 • 53_Obcanske_sdruzeni_DETI_BEZ_HRANIC_558221
 • 69_Royal_Rangers_v_CR_258083
 • 9_AZIMUT_911913
 • 21_EXPEDICE_NATURA_286970
 • 103_Zivot_trochu_jinak_927359

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Projekt Sametky je geocachingová hra, která připomíná 25. výročí Sametové revoluce. Po celé ČR jsme ukryli schránky s příběhem z období listopadových událostí, které je možné hledat pomocí GPS navigací.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.