Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 69_Royal_Rangers_v_CR_258083
 • 311_Ceska_debatni_spolecnost_o_s_374225
 • 24_Hnuti_Brontosaurus_524737
 • 106_Permalot_972352
 • 22_Folklorni_sdruzeni_Ceske_republiky_947051
 • 232_Mladi_ochranci_prirody_129505
 • 10_Boii_o_s_363690
 • 66_Rada_deti_a_mladeze_kraje_Vysocina_723567
 • 101_Zemepisna_spolecnost_Morava_677069
 • 111_Rada_deti_a_mladeze_Libereckeho_kraje_os_862650
 • 35_Klub_pratel_umeni_v_Ceske_republice_o_s_742693
 • 21_EXPEDICE_NATURA_286970
 • 54_Obcanske_sdruzeni_GAUDOLINO_281000
 • 53_Obcanske_sdruzeni_DETI_BEZ_HRANIC_558221
 • 13_Cesky_svaz_chovatelu_212678
 • 5_Asociace_malych_debrujaru_Ceske_republiky_o_s_839278
 • 26_INEX_-_Sdruzeni_dobrovolnych_aktivit_638909
 • 103_Zivot_trochu_jinak_927359

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.