Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 344_The_Duke_of_Edinburghs_International_Award_Czech_Republic_Foundation_ops_207366
 • 90_Stredisko_Radost_obcanske_sdruzeni_807818
 • 16_Dorostova_unie_-_sdruzeni_krestanskych_dorostu_o_s_216057
 • 92_STUD_Brno_384969
 • 75_Sdruzeni_hasicu_Cech_Moravy_a_Slezska_SH_CMS_260564
 • 7_Asociace_turistickych_oddilu_mladeze_Ceske_republiky_499837
 • 286_Kondor_Konfederace_nezavislych_-_detska_organizace_z_s_946802
 • 12_Ceskoslovensky_zalesak_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_316727
 • 99_YMCA_v_Ceske_republice_747542
 • 69_Royal_Rangers_v_CR_zs_436402
 • 53_Obcanske_sdruzeni_DETI_BEZ_HRANIC_916664
 • 64_Projekt_Odyssea_660884
 • 65_Rada_deti_a_mladeze_hlavniho_mesta_Prahy_290790
 • 111_Rada_deti_a_mladeze_Libereckeho_kraje_os_366670
 • 51_Obcanske_sdruzeni_Altus_736070
 • 26_INEX_-_Sdruzeni_dobrovolnych_aktivit_165961
 • 61_Prazdninova_skola_Lipnice_o_s_876138
 • 78_Sdruzeni_pratel_Jaroslava_Foglara_o_s_572939

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.