Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 60_Plzenska_krajska_rada_deti_a_mladeze_zs_785904
 • 38_Kolpingovo_dilo_Ceske_republiky_z_s_281119
 • 69_Royal_Rangers_v_CR_zs_498878
 • 23_Harcerstwo_Polskie_w_Republice_Czeskiej_576795
 • 65_Rada_deti_a_mladeze_hlavniho_mesta_Prahy_362700
 • 54_Gaudolino_z_s_568549
 • 73_Samostatna_detska_organizace_Vlcata_419305
 • 108_Slezska_diakonie_873970
 • 102_ZIP_-_Zabava_Informace_Poradenstvi_a_pomoc_290392
 • 67_Rada_deti_a_mladeze_Moravskoslezskeho_kraje_z_s_779483
 • 107_Sdruzeni_evangelicke_mladeze_v_Ceske_republice_z_s_546589
 • 530_Tamjdem_ops_374283
 • 35_Klub_pratel_umeni_v_Ceske_republice_z_s_415398
 • 61_Prazdninova_skola_Lipnice_zs_367308
 • 583_Asociace_pro_mezinarodni_otazky_zs_346866
 • 90_Stredisko_Radost_zs_342008
 • 28_Jihomoravska_rada_deti_a_mladeze_158273
 • 4_Asociace_krestanskych_spolku_mladeze_z_s_261947

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Cílem projektu „Weby pro organizace“ je poskytnutí balíčků obsahujících bezplatný prostor na serveru a výběr z předem připravených webových šablon odpovídající potřebám konkrétních organizací či jejich jednotlivým organizačním jednotkám.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.