Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 52_BLESK_688277
 • 65_Rada-deti-a-mladeze-hlavniho-mesta-Prahy_976634
 • 23_Harcerstwo-Polskie-w-Republice-Czeskiej_808402
 • 47_Mladi-socialni-demokrate-z-s_743124
 • 32_Klub-Domino-Detska-tiskova-agentura-zs_594826
 • 55_HNUTI-GO-zs_656596
 • 8_Asociace-viceucelovych-zakladnich-organizaci-technickych-sportu-a-cinnosti-Ceske-republiky_226749
 • 81_Sdruzeni-turistickych-a-tabornickych-oddilu-zs_235605
 • 211_Instruktori-Brno-z-s_434389
 • 234_Cesky-svaz-ochrancu-prirody_490219
 • 307_ZDrSEM-prvni-pomoc-zazitkem-zs_213360
 • 20_Erasmus-Student-Network-Ceska-republika-z-s_481122
 • 54_Gaudolino-z-s_153001
 • 547_Rada-deti-a-mladeze-Kralovehradeckeho-kraje-z-s_480292
 • 76_Sdruzeni-Klubko-zs_806554
 • 43_Liga-lesni-moudrosti-zs_429051
 • 311_Ceska-debatni-spolecnost-z-s_340121
 • 69_Royal-Rangers-v-CR-zs_348374

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 100 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Youthwiki je online encyklopedii národních politik mládeže. Věnuje se analýze veřejných politik mládeže v Evropě z pohledu Evropské strategie mládeže.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Sonda do hlubin vědomí více než šesti tisíc lidí ve věku 15–29 let v Česku a na Slovensku

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO