Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 20_Erasmus_Student_Network_Ceska_republika_o_s_485911
 • 307_ZDrSEM_-_prvni_pomoc_zazitkem_zs_756276
 • 70_Salesianske_hnuti_mladeze_781790
 • 38_Kolpingovo_dilo_Ceske_republiky_z_s_277381
 • 24_Hnuti_Brontosaurus_430503
 • 73_SDO_Vlcata_Rabstejnska_Lhota_175426
 • 10_Boiizs_318309
 • 87_Spojene_ruce_648899
 • 311_Ceska_debatni_spolecnost_z_s_112041
 • 60_Plzenska_krajska_rada_deti_a_mladeze_zs_860287
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_888723
 • 11_Ceska_tabornicka_unie_o_s_948298
 • 31_z_s_Klub_dobre_zpravy_977249
 • 3_Asociace_debatnich_klubu_zs_143853
 • 6_Asociace_stredoskolskych_klubu_Ceske_republiky_o_s_760720
 • 53_Obcanske_sdruzeni_DETI_BEZ_HRANIC_916664
 • 211_Instruktori_Brno_923581
 • 96_TERCIA_VOLTA_958227

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.