Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 232_Mladi_ochranci_prirody_944495
 • 4_Asociace_krestanskych_sdruzeni_mladeze_o_s_151614
 • 46_Mladi_konzervativci_z_s_862677
 • 41_KVET_-_Sdruzeni_klubu_deti_a_detskych_domovu_v_CR_822174
 • 47_Mladi_socialni_demokrate_zs_239368
 • 29_Jockey_Club_Maly_Pecin_887050
 • 26_INEX_-_Sdruzeni_dobrovolnych_aktivit_212621
 • 44_Lipa_2_903933
 • 92_STUD_Brno_254494
 • 16_Dorostova_unie_-_sdruzeni_krestanskych_dorostu_o_s_941864
 • 89_Spolecenstvi_Romu_na_Morave_675014
 • 344_The_Duke_of_Edinburghs_International_Award_Czech_Republic_Foundation_ops_686996
 • 76_Sdruzeni_Klubko_858830
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_681005
 • 234_Cesky_svaz_ochrancu_prirody_469781
 • 48_Moravska_hasicska_jednota_o_s_656742
 • 8_Asociace_viceucelovych_zakladnich_organizaci_technickych_sportu_a_cinnosti_Ceske_republiky_926339
 • 3_Asociace_debatnich_klubu_zs_262951

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.

 • Projekt Sametky je geocachingová hra, která připomíná 25. výročí Sametové revoluce. Po celé ČR jsme ukryli schránky s příběhem z období listopadových událostí, které je možné hledat pomocí GPS navigací.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.