Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 73_Samostatna-detska-organizace-Vlcata_444728
 • 234_Cesky-svaz-ochrancu-prirody_490219
 • 53_DETI-BEZ-HRANIC-taborovy-spolek_744302
 • 11_Ceska-tabornicka-unie-zs_968319
 • 56_Letni-dum-zu_457426
 • 85_SMARAGD-zs_585578
 • 47_Mladi-socialni-demokrate-z-s_743124
 • 66_Rada-deti-a-mladeze-kraje-Vysocina-z-s_585875
 • 13_Cesky-svaz-chovatelu-z-s_564193
 • 65_Rada-deti-a-mladeze-hlavniho-mesta-Prahy_976634
 • 69_Royal-Rangers-v-CR-zs_348374
 • 67_Rada-deti-a-mladeze-Moravskoslezskeho-kraje-z-s_166941
 • 38_Kolpingovo-dilo-Ceske-republiky-z-s_607782
 • 75_Sdruzeni-hasicu-Cech-Moravy-a-Slezska-SH-CMS_813632
 • 20_Erasmus-Student-Network-Ceska-republika-z-s_481122
 • 100_ZALESAK-svaz-pro-pobyt-v-prirode-zs_849805
 • 34_KLUB-PATHFINDER-zs_286572
 • 29_Jockey-Club-Maly-Pecin_794071

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 100 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Sonda do hlubin vědomí více než šesti tisíc lidí ve věku 15–29 let v Česku a na Slovensku

 • Cílem projektu „Weby pro organizace“ je poskytnutí balíčků obsahujících bezplatný prostor na serveru a výběr z předem připravených webových šablon odpovídající potřebám konkrétních organizací či jejich jednotlivým organizačním jednotkám.

 • Naším posláním je zvyšovat schopnosti a dovednosti všech, kdo pracují s dětmi a mládeží, ať už profesionálně nebo dobrovolně. Proto realizujeme množství akreditovaných vzdělávacích kurzů určených i Vám.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy