Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 13_Cesky_svaz_chovatelu_z_s_602350
 • 637_CoderDojo_Ceska_republika_z_s_691380
 • 95_T_O_Strelka_619557
 • 32_Klub_Domino_Detska_tiskova_agentura_zs_207574
 • 102_ZIP_-_Zabava_Informace_Poradenstvi_a_pomoc_458983
 • 48_Moravska_hasicska_jednota_588717
 • 66_Rada_deti_a_mladeze_kraje_Vysocina_z_s_717694
 • 26_INEX_-_Sdruzeni_dobrovolnych_aktivit_z_s_112121
 • 9_AZIMUT_629087
 • 89_Spolecenstvi_Romu_na_Morave_523929
 • 60_Plzenska_krajska_rada_deti_a_mladeze_zs_621701
 • 344_The_Duke_of_Edinburghs_International_Award_Czech_Republic_Foundation_ops_617022
 • 4_Asociace_krestanskych_spolku_mladeze_z_s_178363
 • 65_Rada_deti_a_mladeze_hlavniho_mesta_Prahy_505158
 • 12_Ceskoslovensky_zalesak_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_962029
 • 17_Duha_rozsireny_nazev_Duha_-_sdruzeni_deti_a_mladeze_pro_volny_cas_prirodu_a_recesi_564044
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_zs_336140
 • 61_Prazdninova_skola_Lipnice_zs_159233

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Cílem projektu „Weby pro organizace“ je poskytnutí balíčků obsahujících bezplatný prostor na serveru a výběr z předem připravených webových šablon odpovídající potřebám konkrétních organizací či jejich jednotlivým organizačním jednotkám.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • Naším posláním je zvyšovat schopnosti a dovednosti všech, kdo pracují s dětmi a mládeží, ať už profesionálně nebo dobrovolně. Proto realizujeme množství akreditovaných vzdělávacích kurzů určených i Vám.

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.