Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 3_Asociace_debatnich_klubu_o_s_616750
 • 26_INEX_-_Sdruzeni_dobrovolnych_aktivit_638909
 • 89_Spolecenstvi_Romu_na_Morave_902259
 • 61_Prazdninova_skola_Lipnice_o_s_858474
 • 107_SEM_v_Ceske_republice_-_Sdruzeni_evangelicke_mladeze_595750
 • 69_Royal_Rangers_v_CR_258083
 • 10_Boii_o_s_363690
 • 20_Erasmus_Student_Network_Ceska_republika_o_s_459291
 • 8_Asociace_viceucelovych_zakladnich_organizaci_technickych_sportu_a_cinnosti_Ceske_republiky_739256
 • 102_ZIP_-_Zabava_Informace_Poradenstvi_a_pomoc_186651
 • 31_Klub_dobre_zpravy_395566
 • 103_Zivot_trochu_jinak_927359
 • 101_Zemepisna_spolecnost_Morava_677069
 • 56_Obcanske_sdruzeni_Letni_dum_310993
 • 78_Sdruzeni_pratel_Jaroslava_Foglara_o_s_350150
 • 75_Sdruzeni_hasicu_Cech_Moravy_a_Slezska_SH_CMS_898437
 • 2_AIESEC_Ceska_republika_198895
 • 311_Ceska_debatni_spolecnost_o_s_374225

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.