Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 2_AIESEC_Ceska_republika_198895
 • 43_Liga_lesni_moudrosti_-_The_Woodcraft_League_506518
 • 76_Sdruzeni_Klubko_988135
 • 34_KLUB_PATHFINDER_280255
 • 106_Permalot_972352
 • 25_Hvezdarna_a_radioklub_lazenskeho_mesta_Karlovy_Vary_566759
 • 11_Ceska_tabornicka_unie_o_s_260320
 • 16_Dorostova_unie_-_sdruzeni_krestanskych_dorostu_o_s_752771
 • 74_Sdruzeni_FILIA_973809
 • 41_KVET_-_Sdruzeni_klubu_deti_a_detskych_domovu_v_CR_830477
 • 21_EXPEDICE_NATURA_286970
 • 111_Rada_deti_a_mladeze_Libereckeho_kraje_os_862650
 • 32_Klub_Domino_Detska_tiskova_agentura_331563
 • 90_Stredisko_Radost_obcanske_sdruzeni_771711
 • 311_Ceska_debatni_spolecnost_o_s_374225
 • 55_Obcanske_sdruzeni_HNUTI_GO_683092
 • 86_SPEKTRUM_-_Krajska_rada_deti_a_mladeze_Zlinskeho_kraje_301297
 • 75_Sdruzeni_hasicu_Cech_Moravy_a_Slezska_SH_CMS_898437

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.