Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 10_Boii_o_s_363690
 • 5_Asociace_malych_debrujaru_Ceske_republiky_o_s_839278
 • 50_o_s_Filadelfie_409012
 • 72_Samostatny_kmenovy_a_klubovy_svaz_DAKOTA_266855
 • 22_Folklorni_sdruzeni_Ceske_republiky_947051
 • 68_Rada_deti_a_mladeze_Jihoceskeho_kraje_-_RADAMBUK_935291
 • 101_Zemepisna_spolecnost_Morava_677069
 • 51_Obcanske_sdruzeni_Altus_715314
 • 2_AIESEC_Ceska_republika_198895
 • 92_STUD_Brno_254793
 • 232_Mladi_ochranci_prirody_129505
 • 102_ZIP_-_Zabava_Informace_Poradenstvi_a_pomoc_186651
 • 59_Pionyr_z_s_248717
 • 58_Obcanske_sdruzeni_Rokrsti_682614
 • 63_Program_pro_mladez_Cena_vevody_z_Edinburghu_os_195769
 • 86_SPEKTRUM_-_Krajska_rada_deti_a_mladeze_Zlinskeho_kraje_301297
 • 21_EXPEDICE_NATURA_286970
 • 24_Hnuti_Brontosaurus_524737

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Projekt Sametky je geocachingová hra, která připomíná 25. výročí Sametové revoluce. Po celé ČR jsme ukryli schránky, které je možné hledat pomocí GPS navigací. Ke každé z nich se váže jeden příběh z období listopadových událostí.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.