Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 72_Samostatny_kmenovy_a_klubovy_svaz_DAKOTA_266855
 • 22_Folklorni_sdruzeni_Ceske_republiky_947051
 • 24_Hnuti_Brontosaurus_524737
 • 10_Boii_o_s_363690
 • 87_Spojene_ruce_696572
 • 53_Obcanske_sdruzeni_DETI_BEZ_HRANIC_558221
 • 96_TERCIA_VOLTA_454676
 • 34_KLUB_PATHFINDER_280255
 • 79_Sdruzeni_Roztoc_728915
 • 44_Lipa_2_733313
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_494653
 • 75_Sdruzeni_hasicu_Cech_Moravy_a_Slezska_SH_CMS_898437
 • 60_Plzenska_krajska_rada_deti_a_mladeze_659174
 • 59_Pionyr_z_s_248717
 • 1_AFS_Mezikulturni_programy_os_207195
 • 25_Hvezdarna_a_radioklub_lazenskeho_mesta_Karlovy_Vary_566759
 • 61_Prazdninova_skola_Lipnice_o_s_858474
 • 28_Jihomoravska_rada_deti_a_mladeze_447409

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.