Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 92_STUD_zs_375515
 • 58_OS_Rokrsti_zs_569395
 • 11_Ceska_tabornicka_unie_zs_245963
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_161333
 • 7_Asociace_turistickych_oddilu_mladeze_CR_934637
 • 79_Sdruzeni_Roztoc_z_s_250210
 • 23_Harcerstwo_Polskie_w_Republice_Czeskiej_239055
 • 72_Samostatny_kmenovy_a_klubovy_svaz_Dakota_zs_834914
 • 108_Slezska_diakonie_140504
 • 52_Spolek_Blesk_863386
 • 100_ZALESAK_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_947767
 • 53_Spolek_DETI_BEZ_HRANIC_os_551720
 • 286_Kondor_Konfederace_nezavislych_-_detska_organizace_z_s_336017
 • 93_Studentsky_klub_Katolickeho_gymnazia_Halahoj_497053
 • 411_Ceska_stredoskolska_unie_z_s_531254
 • 44_Lipa_2_spolek_353331
 • 69_Royal_Rangers_v_CR_zs_880110
 • 86_SPEKTRUM_-_Krajska_rada_deti_a_mladeze_Zlinskeho_kraje_674768

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Projekt Sametky je dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR budou k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které je možné hledat pomocí GPS navigací.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.