Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 50_o_s_Filadelfie_709466
 • 51_Obcanske_sdruzeni_Altus_736070
 • 52_Obcanske_sdruzeni_Blesk_830259
 • 5_Asociace_malych_debrujaru_Ceske_republiky_o_s_394978
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_888723
 • 25_Hvezdarna_a_radioklub_lazenskeho_mesta_Karlovy_Vary_866851
 • 53_Obcanske_sdruzeni_DETI_BEZ_HRANIC_916664
 • 1_AFS_Mezikulturni_programy_ops_322988
 • 90_Stredisko_Radost_obcanske_sdruzeni_807818
 • 30_Junak_-_cesky_skaut_z_s_177166
 • 100_ZALESAK_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_658074
 • 66_Rada_deti_a_mladeze_kraje_Vysocina_742989
 • 96_TERCIA_VOLTA_958227
 • 102_ZIP_-_Zabava_Informace_Poradenstvi_a_pomoc_959146
 • 86_SPEKTRUM_-_Krajska_rada_deti_a_mladeze_Zlinskeho_kraje_209462
 • 41_KVET_-_Sdruzeni_klubu_deti_a_detskych_domovu_v_CR_129253
 • 6_Asociace_stredoskolskych_klubu_Ceske_republiky_o_s_760720
 • 13_Cesky_svaz_chovatelu_568821

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Projekt Sametky je dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR budou k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které je možné hledat pomocí GPS navigací.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.