Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 231_ALIQUANTULUM-zs_490691
 • 28_Jihomoravska-rada-deti-a-mladeze-zs_641173
 • 58_OS-Rokrsti-zs_225095
 • 43_Liga-lesni-moudrosti-zs_586376
 • 38_Kolpingovo-dilo-Ceske-republiky-z-s_203752
 • 95_T-O-Strelka_871998
 • 69_Royal-Rangers-v-CR-zs_150468
 • 92_STUD-zs_114943
 • 3_Asociace-debatnich-klubu-zs_639583
 • 31_z-s-Klub-dobre-zpravy_767229
 • 24_Hnuti-Brontosaurus_133340
 • 66_Rada-deti-a-mladeze-kraje-Vysocina-z-s_405718
 • HPC_logo_podstawowe_kolor
 • 25_HVEZDARNA-a-RADIOKLUB-LAZENSKEHO-MESTA-KARLOVY-VARY-ops_278688
 • 529_MOMA-Morasice-zs_594791
 • 425_Mladi-obcane-zs_893496
 • 75_Sdruzeni-hasicu-Cech-Moravy-a-Slezska-SH-CMS_883919
 • 17_Duha-rozsireny-nazev-Duha-sdruzeni-deti-a-mladeze-pro-volny-cas-prirodu-a-recesi_914378

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 100 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 250 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Sonda do hlubin vědomí více než šesti tisíc lidí ve věku 15–29 let v Česku a na Slovensku

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Youthwiki je online encyklopedii národních politik mládeže. Věnuje se analýze veřejných politik mládeže v Evropě z pohledu Evropské strategie mládeže.

 • Naším posláním je zvyšovat schopnosti a dovednosti všech, kdo pracují s dětmi a mládeží, ať už profesionálně nebo dobrovolně. Proto realizujeme množství akreditovaných vzdělávacích kurzů určených i Vám.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz