Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 35_Klub_pratel_umeni_v_Ceske_republice_z_s_585731
 • 26_INEX_-_Sdruzeni_dobrovolnych_aktivit_z_s_112121
 • 23_Harcerstwo_Polskie_w_Republice_Czeskiej_883456
 • 637_CoderDojo_Ceska_republika_z_s_691380
 • 46_Mladi_konzervativci_z_s_676697
 • 73_Samostatna_detska_organizace_Vlcata_662885
 • 55_HNUTI_GO_zs_837643
 • 29_Jockey_Club_Maly_Pecin_463445
 • 530_Tamjdem_ops_421798
 • 69_Royal_Rangers_v_CR_zs_249890
 • 103_Zivot_trochu_jinak_zs_212941
 • 13_Cesky_svaz_chovatelu_z_s_602350
 • 33_Klub_mladych_Filadelfia_zs_156163
 • 1_AFS_Mezikulturni_programy_ops_200935
 • 105_Hnuti_Zebrik_z_s_298915
 • 53_DETI_BEZ_HRANIC_-_taborovy_spolek_206738
 • 52_BLESK_470641
 • 344_The_Duke_of_Edinburghs_International_Award_Czech_Republic_Foundation_ops_617022

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Cílem projektu „Weby pro organizace“ je poskytnutí balíčků obsahujících bezplatný prostor na serveru a výběr z předem připravených webových šablon odpovídající potřebám konkrétních organizací či jejich jednotlivým organizačním jednotkám.

 • Youthwiki je online encyklopedii národních politik mládeže. Věnuje se analýze veřejných politik mládeže v Evropě z pohledu Evropské strategie mládeže.