Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 1_AFS_Mezikulturni_programy_ops_875415
 • 102_ZIP_-_Zabava_Informace_Poradenstvi_a_pomoc_195716
 • 17_Duha_rozsireny_nazev_Duha_-_sdruzeni_deti_a_mladeze_pro_volny_cas_prirodu_a_recesi_531597
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_342936
 • 59_Pionyr_z_s_512405
 • 54_Gaudolino_z_s_527293
 • 10_Boiizs_121121
 • 93_Studentsky_klub_Katolickeho_gymnazia_Halahoj_855659
 • 100_ZALESAK_-_svaz_pro_pobyt_v_prirode_348871
 • 98_Velky_vuz_z_s_595958
 • 95_T_O_Strelka_615128
 • 74_Sdruzeni_FILIA_798248
 • 41_KVET_-_Sdruzeni_klubu_deti_a_detskych_domovu_v_CR_362060
 • 72_Samostatny_kmenovy_a_klubovy_svaz_Dakota_zs_297977
 • 6_Asociace_stredoskolskych_klubu_Ceske_republiky_zs_122047
 • 2_AIESEC_Ceska_republika_507352
 • 16_Dorostova_unie_-_sdruzeni_krestanskych_dorostu_o_s_760352
 • 107_Sdruzeni_evangelicke_mladeze_v_Ceske_republice_z_s_260334

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Projekt Sametky je dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR budou k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které je možné hledat pomocí GPS navigací.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.