Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 78_Sdruzeni_pratel_Jaroslava_Foglara_o_s_350150
 • 107_SEM_v_Ceske_republice_-_Sdruzeni_evangelicke_mladeze_595750
 • 93_Studentsky_klub_Katolickeho_gymnazia_Halahoj_183259
 • 50_o_s_Filadelfie_409012
 • 79_Sdruzeni_Roztoc_728915
 • 67_Rada_deti_a_mladeze_Moravskoslezskeho_kraje_520209
 • 60_Plzenska_krajska_rada_deti_a_mladeze_659174
 • 58_Obcanske_sdruzeni_Rokrsti_682614
 • 231_Aliquantulum_os_400415
 • 8_Asociace_viceucelovych_zakladnich_organizaci_technickych_sportu_a_cinnosti_Ceske_republiky_739256
 • 85_SMARAGD_298055
 • 106_Permalot_972352
 • 9_AZIMUT_911913
 • 99_YMCA_v_Ceske_republice_113850
 • 103_Zivot_trochu_jinak_927359
 • 7_Asociace_turistickych_oddilu_mladeze_Ceske_republiky_Asociace_TOM_CR_A-TOM_595631
 • 31_Klub_dobre_zpravy_395566
 • 2_AIESEC_Ceska_republika_198895

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Na tomto webu naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Projekt nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.