Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 60_Plzenska_krajska_rada_deti_a_mladeze_zs_112516
 • 79_Sdruzeni_Roztoc_z_s_183856
 • 17_Duha_rozsireny_nazev_Duha_-_sdruzeni_deti_a_mladeze_pro_volny_cas_prirodu_a_recesi_936456
 • 39_Krajska_rada_deti_a_mladeze_Karlovarska_z_s_356914
 • 33_Klub_mladych_Filadelfia_zs_270156
 • 58_OS_Rokrsti_zs_587457
 • 103_Zivot_trochu_jinak_394059
 • 55_HNUTI_GO_zs_376967
 • 50_zs_Filadelfie_212319
 • 51_Altus_zs_695104
 • 67_Rada_deti_a_mladeze_Moravskoslezskeho_kraje_z_s_527848
 • 4_Asociace_krestanskych_spolku_mladeze_z_s_604072
 • 425_Mladi_obcane_zs_169843
 • 108_Slezska_diakonie_807497
 • 53_Obcanske_sdruzeni_DETI_BEZ_HRANIC_141206
 • 46_Mladi_konzervativci_z_s_412819
 • 43_Liga_lesni_moudrosti_zs_520389
 • 69_Royal_Rangers_v_CR_zs_587772

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 99 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně osmi krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.