projekty

Hodnoty mladých

Hodnoty mladých

Hodnoty mladých

O projektu české a slovenské rady mládeže Hodnoty mladých

Co může dnešní generace mladých lidí přinést budoucnosti? Jak ji ovlivní? Jaké hodnoty si mladí lidé osvojili?

Tyto zvídavé otázky stály na počátku unikátního výzkumu České rady dětí a mládeže, Rady mládeže Slovenska a 18 jejich členských organizací. Není to obyčejný výzkum. Je to sonda do hlubin vědomí více než šesti tisíc lidí ve věku 15–29 let v Česku a na Slovensku. A také do zakládajících a jiných dokumentů organizací, které s mladými lidmi pracují, vychovávají je a pomáhají hodnoty mladých lidí dále formovat.

Zajímá vás, jak takový výzkum probíhá?

Je to jako jízda na horské dráze: začínáte s nějakou představou, párkrát se vám otočí svět vzhůru nohama, a i když si cestu užíváte, jste rádi, když skončí a vy máte co vyprávět.

Na startu té naší horské dráhy – tedy výzkumu – byli Honza Husák z České rady dětí a mládeže (ČRDM) a Katka Čavojská z Rady mládeže Slovenska (RmS). Chvíli jsme jeli do kopce – projet vší tou byrokracií bez zastávky byla docela dřina. Kromě vědeckých konceptů a nastudování řady dokumentů jsme konečně připravili žádost o 141 stránkách a společně získali grantové financování z programu Erasmus+. A sotva se projekt začal realizovat, šla se Katka věnovat rodinným záležitostem.

No, a měňte si spolujezdce v rozjeté kabině.

Zvládli jsme to ale na jedničku. Otěží projektu se na slovenské straně chopila zdatná posila Veronika Fishbone Vlčková a na české straně tým rozšířila mladá socioložka Nela Andresová. Takže to jsme zvládli.

Ke střešním organizacím (ČRDM a RmS) přistoupilo osmnáct jejich (našich) členských organizací a spolků a vysoutěžili jsme i tři agentury pomáhající technickému a odbornému provedení výzkumu. Získali jsme i odborníky z Masarykovy univerzity a dalších pracovišť.

Naše cesta nabrala rychlost a spád. Chystali jsme dotazníky a cesty, jak je dostat k tisícům mladých lidí… Všechno šlo docela hladce. Než přišel březen. A s ním koronavirus. To je překvapení, že? :)

Najednou bylo všechno jinak. Zastavili jsme se uprostřed. Začali jsme dotazníky upravovat, abychom v nich zohlednili současný stav s koronavirem, a přitom jsme nevěděli, jestli se vůbec dostaneme do cíle. Jestli nepůjdeme část cesty mimo tu horskou dráhu – totiž jestli budeme moci s mladými lidmi vést rozhovory i naživo a nejen online, jak bylo (oboje) v plánu. Do toho se nám rozplynuly termíny – museli jsme kvůli nouzovému stavu posunout pilotní testování, nemohli jsme se spoléhat na dodržení domluvených termínů, které se ze všech stran „rozvolňovaly“ a projekt pro nás nebyl jedinou prací. Z toho se nám nejednou zatočila hlava, ale nemohli jsme nechat vozík stát uprostřed dráhy.

Do světa jsme pustily tisíce online dotazníků. Tisíc mladých lidí, které jsme oslovili přímo, nám odpovědělo na Slovensku a tisíc v Česku. S pomocí výzkumných agentur a jejich tazatelských sítí desítky lidí mluvily s pěti sty mladými v Česku a dalšími pěti sty na Slovensku. Dalších přes 3000 mladých lidí jsme oslovovali ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi dětí a mládeže. Nakonec celkem na naši pomyslnou horskou dráhu přistoupilo více než 6000 lidí!

I pro ně byly naše otázky trochu jako cesta nahoru a dolů a někdy i jako tajemný či strašidelný hrad. Na některé dotazy se jim vůbec nechtělo odpovídat, některá témata pro ně byla příliš těžká nebo kontroverzní. Nebudeme zakrývat – bylo těžké je přesvědčit, aby se do výzkumu zapojili. Ale díky desítkám koordinátorů a ba možná stovkám oddílových vedoucích, kteří věřili stejně jako my v důležitost našeho počínání, se to podařilo. Po cestě do strmého kopce jsme spolu vjeli klidnou jízdou do cíle. Máme spoustu informací o hodnotách mladých lidí. Postupně je budeme sdílet s účastníky i veřejností.

Kromě souhrnné publikace se vším zásadním na co jsme přišli, připravujeme také 18 reportů pro zapojené organizace, webovou interaktivní prezentaci, interaktivní aplikaci, aby se každý mohl „porovnat“ s ostatními vrstevníky, vzdělávací metodiku pro práci s hodnotami u mladých lidí, komunikaci na sociálních sítích a s médii a také dva odborné kulaté stoly a česko-slovenskou odbornou konferenci. Zkrátka, je na co se v následujících měsících těšit.

Děkujeme

Chtěli bychom za organizátory Výzkumu hodnot mladých lidí velmi poděkovat všem, kdo se do něj zapojili a přispěli k jeho úspěšnému průběhu. Poděkování patří všem tazatelům a odpovídajícím, agenturám i odborníkům a na tomto místě hlavně všem lidem v organizacích a spolcích mládeže, kteří napnuli své síly, aby měl náš společný výzkum HODNOTU. Je to naše společné dílo a výsledky jsou někdy opravdu překvapivé a jedinečné. Budeme rádi, když je budete sledovat s námi.

Tým projektu Hodnoty mladých

Tisková zpráva:

Patička podpora projektu Hodnoty mladých + loga