projekty

Mladá místa

Mladá místa

Mladá místa

Tématu utváření vztahu dětí a mladých lidí k místu, kde žijí a jejich zapojování do navrhování a plánování, tvorby veřejných prostor a architektonických řešení jsme se věnovali v našem projektu Mladé miesta / Mladá místa, který jsme uskutečňovali v letech 2020–2022 ve spolupráci s organizací dialog architekti s.r.o. z ČR a organizacemi Nadácia pre deti Slovenska a krasy terasy ze Slovenska.

V rámci projektu jsme kromě místních workshopů v ČR a na Slovensku a závěrečné konference v Bratislavě připravili a vydali příručku Zapojování dětí a mladých lidí do tvorby sídel. Ta vám přiblíží teoretickou i praktickou stránku participativního plánování – dozvíte se, proč je důležité zapojovat děti a mládež do rozvoje jejich okolí, v jaké fázi je zapojovat a jak připravit participační aktivity.

Projekt byl finančně podpořen z programu Evropské unie Erasmus+.

Projekt Mladá místa byl finančně podpořen z programu Evropské unie Erasmus+

Fotogalerie