Mladá místa

Zapojování dětí a mladých lidí do tvorby sídel

Zapojování dětí a mladých lidí do tvorby sídel (titulní strana)

Tématu utváření vztahu dětí a mladých lidí k místu, kde žijí a jejich zapojování do navrhování a plánování, tvorby veřejných prostor a architektonických řešení se věnujeme v našem projektu Mladé miesta / Mladá místa, v rámci něhož jsme připravili a vydali příručku Zapojování dětí a mladých lidí do tvorby sídel. Ta vám přiblíží teoretickou i praktickou stránku participativního plánování – dozvíte se, proč je důležité zapojovat děti a mládež do rozvoje jejich okolí, v jaké fázi je zapojovat a jak připravit participační aktivity (příručka vám k tomu nabídne i konkrétní metodiky).

Příručka ke stažení v českém jazyce:

Příručka ke stažení ve slovenském jazyce:

Vydání této příručky bylo realizováno v rámci projektu Mladé miesta, který byl financován s podporou Evropské komise.

Projekt Mladá místa byl finančně podpořen z programu Evropské unie Erasmus+

Napsal: Marek Krajči