projekty

Skeleton ESO – elektronická správa organizace

Skeleton ESO – elektronická správa organizace

https://eso.skeleton.cz
Skeleton ESO – elektronická správa organizace

Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů. V současné době si aplikace klade za cíl nejen zjednodušení administrativní činnosti základních článků neziskových organizací, ale hlavně vedení specifického podvojného i jednoduchého účetnictví pro tento sektor, se zaměřením na oblast dětí a mládeže.

ESO obsahuje několik navzájem provázaných modulů:

Členové – databáze členů s předdefinovanými i volitelnými údaji, možností synchronizace se skautISem či evidencí tomíků a woodcrafterů, zasílání hromadných mailů ad.

Účetnictví – jednoduché i podvojné účetnictví, vše přizpůsobeno pro účely subjektů pracujících s dětmi a mládeží, kdy se účtová osnova nezaobírá tématy jako mzdy nebo DPH, ale počítá naopak s nutností evidence dotací, nákladů na akce, tábory apod. Samozřejmě je zajištěna i možnost účtování v kompletní účtové osnově pro neziskové organizace. Pro lehčí správu jsou předdefinovány desítky předkontací mířené na dětské oddíly (výběr členských příspěvků, účastnické poplatky na akci, příjem dotací…).

Akce – databáze akcí, schůzek a výprav, samotné akce lze provázat s rozpočtem, členy a kalendářem.

Cestovní náhrady – kompletní správa cestovních náhrad – smlouvy, cestovní deníky, možnost ukládání technických průkazů apod.

Majetek – správa vlastního majetku včetně inventárních čísel.

A k tomu několik dalších modulů, které administrativní práci pro Vaši jednotku zjednoduší.

Jak se k novému ESO dostat?

Otevřete si https://eso.skeleton.cz. Mimo krátkého popisu nového ESO zde najdete i odkaz na registraci a posléze přihlášení do aplikace. Máte-li jakékoliv dotazy k programu, napište na tomas.hurt@crdm.cz a dostanete podrobnější várku informací. Nejlepší je ale nové ESO ihned vyzkoušet!

Kolik nové ESO stojí?

V Skeleton ESO rozlišujeme na spolky „základní“ a ostatní. Mezi „základní“ spolky patří ty, které přispívají ČRDM na administraci ESO, v této době jde o organizace Junák, Asociace TOM a Liga lesní moudrosti. Pobočné spolky (oddíly, střediska, kmeny ad.) těchto „základních“ spolků mají stanovenou cenu na 660 Kč vč. daně ročně nebo 1000 Kč vč. daně ročně, rozlišujeme totiž na malé a velké jednotky, kdy mezní hodnotou je 1500 účetních položek ročně. V ceně ročního servisu je stálý systém helpdesku, zálohování dat, jistota správnosti účetní osnovy, možnost tisku účetních sestav, zaregistrování vícero uživatelů s různými právy do vašeho oddílu a mnoho dalšího.

Licence je platná vždy celý kalendářní rok, ve kterém je objednávka uskutečněna. V případě uzavření objednávky v závěru roku (říjen až prosinec) bude cena automaticky snížena o 1/3, tj. 440 Kč s DPH/rok pro malou jednotku a 666 Kč s DPH/rok pro velkou jednotku.

Jednotky či spolky, které nepatří mezi „základní“, mají cenu o 200 Kč vyšší. Jde tedy o ceny 860 Kč vč. daně ročně resp. 1200 Kč vč. daně ročně. Opět se zde rozlišuje malý a velký spolek dle počtu účetních položek ročně, hranicí je 1500 položek.

Ceny ve zkratce:

1) jednotky základních spolků:

a) malá jednotka do 1500 účetních položek = 660 Kč ročně

b) velká jednotka nad 1500 účetních položek = 1000 Kč ročně

2) jednotky ostatních spolků:

a) malá jednotka do 1500 účetních položek = 860 Kč ročně

b) velká jednotka nad 1500 účetních položek = 1200 Kč ročně

Jak zajistit levnější variantu svým pobočným spolkům či jiným jednotkám?

Pokud jako ústředí, tedy hlavní spolek, zaplatíte roční administrativní poplatek ČRDM dle cen níže, pak vaše pobočné spolky získají možnost používat Skeleton ESO za levnější variantu ceny. Stejnou logikou bude ČRDM hledět na krajské rady, které se svým zapojením mohou o levnější ceny pro své členy postarat taktéž.

Ceník pro hlavní spolky či krajské rady:

1–10 jednotek = 1000 Kč ročně

11–20 jednotek = 2000 Kč ročně

21–30 jednotek = 3000 Kč ročně

atd.

V momentě, kdy hlavní spolek / krajská rada podepíše smlouvu o administraci s ČRDM, na jejímž základě posléze bude vystavena faktura, získá možnost levnější ceny pro své jednotky.

KONTAKT

Na všechny otázky vám rád odpoví Tomáš Hurt (tomas.hurt@crdm.cz). Stejnou osobu kontaktujte i v případě, že se jako hlavní spolek / krajská rada chcete do projektu zapojit.

Fotogalerie