projekty

Poradna ČRDM

Poradna ČRDM

http://poradna.crdm.cz/
Poradna ČRDM

V květnu 2016 spustila ČRDM on-line Poradnu ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy, například ohledně pořádání dětských táborů. Vyhledávat lze v už položených dotazech, nebo můžete položit i vlastní dotaz.

ČRDM poskytuje servis v první řadě organizacím dětí a mládeže, nicméně doufáme, že zde může najít odpověď na svůj dotaz v podstatě kterákoli NNO.

Přemýšlejte, čtěte, sdílejte odpovědi. Ptejte se, diskutujte. Ne vždy je jedna odpověď správná a obecně přijímaný výklad se u mnohých novinek teprve vytváří. Můžeme tak společně přispět k tomu, že legislativní prostředí bude pro neziskové organizace přijatelnější a bude více reflektovat dobrou praxi.

Provoz Poradny ČRDM finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Fotogalerie