Kontrolní komise

Kontrolní komise ČRDM (dále jen „Kontrolní komise“) kontroluje hospodaření ČRDM a dodržování právních předpisů a dále směrnic či jiných vnitřních norem ČRDM.  O zjištěných závadách neprodleně informuje Představenstvo. Členy Kontrolní komise volí Kongres ČRDM. Volební období je tříleté.

Další podrobnosti naleznete ve Stanovách ČRDM.

Členové kontrolní komise


Jana Stibralová

Jana Stibralová

předsedkyně Kontrolní komise ČRDM
js@emop.cz

Zastupuje Mladé ochránce přírody, z. s.

 


Josef Valter

Josef Valter

místopředseda Kontrolní komise ČRDM
josef.valter@detibezhranic.cz

Zastupuje DĚTI BEZ HRANIC – táborový spolek

 


nophoto

Kateřina Brejchová

členka Kontrolní komise ČRDM
kaca@pionyr.cz

Zastupuje Pionýr, z. s..

 


Radan Kukal

Radan Kukal

člen Kontrolní komise ČRDM
kukal@duha.cz

Zastupuje Duhu – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi.

 


nophoto

Michal Sojka

člen Kontrolní komise ČRDM
sojka@dh.cz

Zastupuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

 


Marie Světničková

Marie Světničková

členka Kontrolní komise ČRDM
svetnickova@cirkev.cz

Zastupuje Asociaci křesťanských spolků mládeže, z. s.