Kontrolní komise

Kontrolní komise ČRDM (dále jen „Kontrolní komise“) kontroluje hospodaření ČRDM a dodržování právních předpisů a dále směrnic či jiných vnitřních norem ČRDM.  O zjištěných závadách neprodleně informuje Představenstvo. Členy Kontrolní komise volí Kongres ČRDM. Volební období je tříleté.

Další podrobnosti naleznete ve Stanovách ČRDM.

Členové kontrolní komise


Josef Valter

Josef Valter

předseda Kontrolní komise ČRDM
josef.valter@detibezhranic.cz

Zastupuje spolek DĚTI BEZ HRANIC, o.s.

 


Jana Stibralová

Jana Stibralová

místopředsedkyně Kontrolní komise ČRDM
js@emop.cz

Zastupuje Mladé ochránce přírody, z. s.

 


nophoto

Kateřina Brejchová

členka Kontrolní komise ČRDM
kaca@pionyr.cz

Zastupuje Pionýr, z. s..

 


Radan Kukal

Radan Kukal

člen Kontrolní komise ČRDM
kukal@duha.cz

Zastupuje Duhu – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi.

 


nophoto

Michal Sojka

člen Kontrolní komise ČRDM
sojka@dh.cz

Zastupuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

 


Marie Světničková

Marie Světničková

členka Kontrolní komise ČRDM
svetnickova@cirkev.cz

Zastupuje Asociaci křesťanských spolků mládeže, z. s.