Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 637_CoderDojo-Ceska-republika-z-s_117471
 • 99_YMCA-v-Ceske-republice_169002
 • 100_ZALESAK-svaz-pro-pobyt-v-prirode-zs_849805
 • 700_Mladi-chovatele-zvirat-zs_972531
 • 58_OS-Rokrsti-zs_606083
 • 55_HNUTI-GO-zs_656596
 • 102_ZIP-Zabava-Informace-Poradenstvi-a-pomoc_414126
 • 24_Hnuti-Brontosaurus_609779
 • 425_Mladi-obcane-zs_740420
 • 48_Moravska-hasicska-jednota_572638
 • 4_Asociace-krestanskych-spolku-mladeze-z-s_735803
 • 68_RADAMBUK-Rada-deti-a-mladeze-Jihoceskeho-kraje-zs_904822
 • 103_Zivot-trochu-jinak-zs_864942
 • 95_T-O-Strelka_503490
 • 494_Ceska-astronomicka-spolecnost_673738
 • 67_Rada-deti-a-mladeze-Moravskoslezskeho-kraje-z-s_166941
 • 61_Prazdninova-skola-Lipnice-zs_976095
 • 20_Erasmus-Student-Network-Ceska-republika-z-s_481122

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 100 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Sonda do hlubin vědomí více než šesti tisíc lidí ve věku 15–29 let v Česku a na Slovensku

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.