Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 73_Samostatna_detska_organizace_Vlcata_630462
 • 286_Kondor_Konfederace_nezavislych_-_detska_organizace_z_s_794631
 • 59_Pionyr_z_s_484005
 • 64_Projekt_Odyssea_z_s_186914
 • 95_T_O_Strelka_203430
 • 345_Ceska_asociace_studentu_psychologie_zs_233416
 • 23_Harcerstwo_Polskie_w_Republice_Czeskiej_470908
 • 231_Aliquantulum_zs_726290
 • 58_OS_Rokrsti_zs_833155
 • 530_Tamjdem_ops_882269
 • 74_Sdruzeni_FILIA_z_s_667664
 • 105_Hnuti_Zebrik_z_s_481957
 • 10_Boiizs_829537
 • 107_Sdruzeni_evangelicke_mladeze_v_Ceske_republice_z_s_204345
 • 102_ZIP_-_Zabava_Informace_Poradenstvi_a_pomoc_259315
 • 89_Spolecenstvi_Romu_na_Morave_520139
 • 31_z_s_Klub_dobre_zpravy_558138
 • 43_Liga_lesni_moudrosti_zs_452112

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.