Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 806_Talnet-z-s_295319
 • 32_Klub-Domino-Detska-tiskova-agentura-zs_449882
 • 64_Projekt-Odyssea-z-s_635238
 • HPC_logo_podstawowe_kolor
 • 79_Sdruzeni-Roztoc-z-s_658862
 • 86_SPEKTRUM-Krajska-rada-deti-a-mladeze-Zlinskeho-kraje-zs_790139
 • 61_Prazdninova-skola-Lipnice-zs_926373
 • 17_Duha-rozsireny-nazev-Duha-sdruzeni-deti-a-mladeze-pro-volny-cas-prirodu-a-recesi_234194
 • 47_Mladi-socialni-demokrate-z-s_733731
 • 425_MOB-Mladi-obcane-zs_566946
 • 68_RADAMBUK-Rada-deti-a-mladeze-Jihoceskeho-kraje-zs_130403
 • 87_Spojene-ruce-z-s_911365
 • 807_Statek-z-s_684926
 • 43_Liga-lesni-moudrosti-zs_832578
 • 8_Asociace-viceucelovych-zakladnich-organizaci-technickych-sportu-a-cinnosti-Ceske-republiky_930770
 • 39_Krajska-rada-deti-a-mladeze-Karlovarska-z-s_402055
 • 529_MOMA-Morasice-zs_125248
 • 700_Mladi-chovatele-zvirat-zs_334715

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 103 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 250 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • Naším posláním je zvyšovat schopnosti a dovednosti všech, kdo pracují s dětmi a mládeží, ať už profesionálně nebo dobrovolně. Proto realizujeme množství akreditovaných vzdělávacích kurzů určených i Vám.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Cílem projektu „Weby pro organizace“ je poskytnutí balíčků obsahujících bezplatný prostor na serveru a výběr z předem připravených webových šablon odpovídající potřebám konkrétních organizací či jejich jednotlivým organizačním jednotkám.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami