Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 67_Rada-deti-a-mladeze-Moravskoslezskeho-kraje-z-s_166941
 • 51_Altus-zs_898532
 • 211_Instruktori-Brno-z-s_434389
 • 32_Klub-Domino-Detska-tiskova-agentura-zs_594826
 • 75_Sdruzeni-hasicu-Cech-Moravy-a-Slezska-SH-CMS_813632
 • 52_BLESK_688277
 • 98_Velky-vuz-z-s_808042
 • 89_Spolecenstvi-Romu-na-Morave_759188
 • 107_Sdruzeni-evangelicke-mladeze-v-Ceske-republice-z-s_390222
 • 72_Samostatny-kmenovy-a-klubovy-svaz-Dakota-zs_638170
 • 5_Asociace-malych-debrujaru-Ceske-republiky-spolek_262559
 • 29_Jockey-Club-Maly-Pecin_794071
 • 100_ZALESAK-svaz-pro-pobyt-v-prirode-zs_849805
 • 48_Moravska-hasicska-jednota_572638
 • 2_AIESEC-Ceska-republika_383486
 • 311_Ceska-debatni-spolecnost-z-s_340121
 • 74_Sdruzeni-FILIA-z-s_917981
 • 60_Plzenska-krajska-rada-deti-a-mladeze-zs_279343

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 100 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Naším posláním je zvyšovat schopnosti a dovednosti všech, kdo pracují s dětmi a mládeží, ať už profesionálně nebo dobrovolně. Proto realizujeme množství akreditovaných vzdělávacích kurzů určených i Vám.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • Cílem projektu „Weby pro organizace“ je poskytnutí balíčků obsahujících bezplatný prostor na serveru a výběr z předem připravených webových šablon odpovídající potřebám konkrétních organizací či jejich jednotlivým organizačním jednotkám.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.