Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 547_Rada-deti-a-mladeze-Kralovehradeckeho-kraje-z-s_669439
 • 90_Stredisko-Radost-zs_281574
 • 21_EXPEDICE-NATURA-zs_326670
 • 33_Klub-mladych-Filadelfia-zs_849271
 • 70_Salesianske-hnuti-mladeze-z-s_149029
 • 75_Sdruzeni-hasicu-Cech-Moravy-a-Slezska-SH-CMS_275640
 • 50_zs-Filadelfie_491434
 • 4_Asociace-krestanskych-spolku-mladeze-z-s_828939
 • 28_Jihomoravska-rada-deti-a-mladeze-zs_231519
 • 701_Vodni-zachranna-sluzba-CCK-z-s_933241
 • 89_Spolecenstvi-Romu-na-Morave_405552
 • 60_Plzenska-krajska-rada-deti-a-mladeze-zs_948633
 • 51_Altus-zs_617017
 • 1_AFS-Mezikulturni-programy-ops_131208
 • 38_Kolpingovo-dilo-Ceske-republiky-z-s_494332
 • 43_Liga-lesni-moudrosti-zs_832578
 • 98_Velky-vuz-z-s_505236
 • 85_SMARAGD-zs_173293

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 103 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 250 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Cílem projektu „Weby pro organizace“ je poskytnutí balíčků obsahujících bezplatný prostor na serveru a výběr z předem připravených webových šablon odpovídající potřebám konkrétních organizací či jejich jednotlivým organizačním jednotkám.

 • Naším posláním je zvyšovat schopnosti a dovednosti všech, kdo pracují s dětmi a mládeží, ať už profesionálně nebo dobrovolně. Proto realizujeme množství akreditovaných vzdělávacích kurzů určených i Vám.

 • Sonda do hlubin vědomí více než šesti tisíc lidí ve věku 15–29 let v Česku a na Slovensku

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.