Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 761_Ziva-skola-Olomouc-zs_844606
 • 34_KLUB-PATHFINDER-zs_572890
 • 24_Hnuti-Brontosaurus_393382
 • 29_Jockey-Club-Maly-Pecin_485542
 • 39_Krajska-rada-deti-a-mladeze-Karlovarska-z-s_402055
 • HPC_logo_podstawowe_kolor
 • 25_HVEZDARNA-a-RADIOKLUB-LAZENSKEHO-MESTA-KARLOVY-VARY-ops_855099
 • 311_Ceska-debatni-spolecnost-z-s_189651
 • 65_Rada-deti-a-mladeze-hlavniho-mesta-Prahy_275304
 • 55_HNUTI-GO-zs_298818
 • 30_Junak-cesky-skaut-z-s_511458
 • 1_AFS-Mezikulturni-programy-ops_131208
 • 12_Ceskoslovensky-zalesak-svaz-pro-pobyt-v-prirode-zs_579628
 • 33_Klub-mladych-Filadelfia-zs_849271
 • 70_Salesianske-hnuti-mladeze-z-s_149029
 • 17_Duha-rozsireny-nazev-Duha-sdruzeni-deti-a-mladeze-pro-volny-cas-prirodu-a-recesi_234194
 • 100_ZALESAK-svaz-pro-pobyt-v-prirode-zs_929991
 • 47_Mladi-socialni-demokrate-z-s_733731

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 103 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 250 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Youthwiki je online encyklopedii národních politik mládeže. Věnuje se analýze veřejných politik mládeže v Evropě z pohledu Evropské strategie mládeže.

 • Sonda do hlubin vědomí více než šesti tisíc lidí ve věku 15–29 let v Česku a na Slovensku

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • Cílem projektu „Weby pro organizace“ je poskytnutí balíčků obsahujících bezplatný prostor na serveru a výběr z předem připravených webových šablon odpovídající potřebám konkrétních organizací či jejich jednotlivým organizačním jednotkám.