Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 311_Ceska-debatni-spolecnost-z-s_151748
 • 54_Gaudolino-z-s_992249
 • 65_Rada-deti-a-mladeze-hlavniho-mesta-Prahy_836754
 • 61_Prazdninova-skola-Lipnice-zs_139473
 • 108_Slezska-diakonie_550550
 • 286_Kondor-Konfederace-nezavislych-detska-organizace-z-s_249606
 • 92_STUD-zs_114943
 • 85_SMARAGD-zs_348582
 • 71_Salesianske-kluby-mladeze-z-s_345650
 • 11_Ceska-tabornicka-unie-zs_274892
 • 29_Jockey-Club-Maly-Pecin_341318
 • 51_Altus-zs_449543
 • 5_Asociace-malych-debrujaru-Ceske-republiky-spolek_136334
 • 105_Hnuti-Zebrik-z-s_754005
 • 38_Kolpingovo-dilo-Ceske-republiky-z-s_203752
 • 64_Projekt-Odyssea-z-s_736685
 • 21_EXPEDICE-NATURA-zs_780480
 • 67_Rada-deti-a-mladeze-Moravskoslezskeho-kraje-z-s_758915

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 100 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 250 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Naším posláním je zvyšovat schopnosti a dovednosti všech, kdo pracují s dětmi a mládeží, ať už profesionálně nebo dobrovolně. Proto realizujeme množství akreditovaných vzdělávacích kurzů určených i Vám.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Youthwiki je online encyklopedii národních politik mládeže. Věnuje se analýze veřejných politik mládeže v Evropě z pohledu Evropské strategie mládeže.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.