Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 311_Ceska-debatni-spolecnost-z-s_151748
 • 72_Samostatny-kmenovy-a-klubovy-svaz-Dakota-zs_299381
 • 67_Rada-deti-a-mladeze-Moravskoslezskeho-kraje-z-s_758915
 • 583_Asociace-pro-mezinarodni-otazky-zs_798384
 • 21_EXPEDICE-NATURA-zs_780480
 • 46_Mladi-konzervativci-z-s_204660
 • 530_Tamjdem-ops_193297
 • 43_Liga-lesni-moudrosti-zs_586376
 • 56_Letni-dum-zu_889598
 • 108_Slezska-diakonie_550550
 • 1_AFS-Mezikulturni-programy-ops_279379
 • 69_Royal-Rangers-v-CR-zs_150468
 • 31_z-s-Klub-dobre-zpravy_767229
 • 20_Erasmus-Student-Network-Ceska-republika-z-s_560132
 • 29_Jockey-Club-Maly-Pecin_341318
 • 28_Jihomoravska-rada-deti-a-mladeze-zs_641173
 • 529_MOMA-Morasice-zs_594791
 • 90_Stredisko-Radost-zs_572075

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 100 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 250 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Youthwiki je online encyklopedii národních politik mládeže. Věnuje se analýze veřejných politik mládeže v Evropě z pohledu Evropské strategie mládeže.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • Sonda do hlubin vědomí více než šesti tisíc lidí ve věku 15–29 let v Česku a na Slovensku

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.