Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 1_AFS-Mezikulturni-programy-ops_131208
 • 20_Erasmus-Student-Network-Ceska-republika-z-s_314227
 • 25_HVEZDARNA-a-RADIOKLUB-LAZENSKEHO-MESTA-KARLOVY-VARY-ops_855099
 • 60_Plzenska-krajska-rada-deti-a-mladeze-zs_948633
 • 90_Stredisko-Radost-zs_281574
 • 79_Sdruzeni-Roztoc-z-s_658862
 • 700_Mladi-chovatele-zvirat-zs_334715
 • 30_Junak-cesky-skaut-z-s_511458
 • 43_Liga-lesni-moudrosti-zs_832578
 • 107_Sdruzeni-evangelicke-mladeze-v-Ceske-republice-z-s_878624
 • 65_Rada-deti-a-mladeze-hlavniho-mesta-Prahy_275304
 • 44_Lipa-2-spolek_514430
 • 24_Hnuti-Brontosaurus_393382
 • 67_Rada-deti-a-mladeze-Moravskoslezskeho-kraje-z-s_917509
 • 311_Ceska-debatni-spolecnost-z-s_189651
 • 89_Spolecenstvi-Romu-na-Morave_405552
 • 70_Salesianske-hnuti-mladeze-z-s_149029
 • 76_Sdruzeni-Klubko-zs_959261

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 103 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 250 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • Youthwiki je online encyklopedii národních politik mládeže. Věnuje se analýze veřejných politik mládeže v Evropě z pohledu Evropské strategie mládeže.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • Naším posláním je zvyšovat schopnosti a dovednosti všech, kdo pracují s dětmi a mládeží, ať už profesionálně nebo dobrovolně. Proto realizujeme množství akreditovaných vzdělávacích kurzů určených i Vám.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.