Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 10_Boii_zs_788799
 • 90_Stredisko_Radost_zs_269044
 • 35_Klub_pratel_umeni_v_Ceske_republice_z_s_718440
 • 231_Aliquantulum_zs_693540
 • 31_z_s_Klub_dobre_zpravy_890998
 • 48_Moravska_hasicska_jednota_635025
 • 79_Sdruzeni_Roztoc_z_s_119289
 • 87_Spojene_ruce_715065
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_zs_194246
 • 25_HVEZDARNA_a_RADIOKLUB_LAZENSKEHO_MESTA_KARLOVY_VARY_ops_293001
 • 425_Mladi_obcane_zs_789522
 • 53_Obcanske_sdruzeni_DETI_BEZ_HRANIC_338685
 • 54_Gaudolino_z_s_659617
 • 58_OS_Rokrsti_zs_842330
 • 95_T_O_Strelka_523861
 • 21_EXPEDICE_NATURA_zs_611785
 • 20_Erasmus_Student_Network_Ceska_republika_z_s_512014
 • 107_Sdruzeni_evangelicke_mladeze_v_Ceske_republice_z_s_903116

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Youthwiki je online encyklopedii národních politik mládeže. Věnuje se analýze veřejných politik mládeže v Evropě z pohledu Evropské strategie mládeže.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • Cílem Programu je zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.