Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 39_Krajska_rada_deti_a_mladeze_Karlovarska_z_s_482745
 • 68_RADAMBUK-Rada_deti_a_mladeze_Jihoceskeho_kraje_zs_179452
 • 67_Rada_deti_a_mladeze_Moravskoslezskeho_kraje_z_s_147006
 • 7_Asociace_turistickych_oddilu_mladeze_CR_234694
 • 231_Aliquantulum_zs_726290
 • 20_Erasmus_Student_Network_Ceska_republika_z_s_222985
 • 17_Duha_rozsireny_nazev_Duha_-_sdruzeni_deti_a_mladeze_pro_volny_cas_prirodu_a_recesi_490542
 • 232_Mladi_ochranci_prirody_z_s_672228
 • 71_Salesianske_kluby_mladeze_z_s_235691
 • 69_Royal_Rangers_v_CR_zs_112635
 • 81_Sdruzeni_turistickych_a_tabornickych_oddilu_zs_447562
 • 21_EXPEDICE_NATURA_702908
 • 99_YMCA_v_Ceske_republice_752159
 • 11_Ceska_tabornicka_unie_zs_537242
 • 43_Liga_lesni_moudrosti_zs_452112
 • 95_T_O_Strelka_203430
 • 234_Cesky_svaz_ochrancu_prirody_347863
 • 3_Asociace_debatnich_klubu_zs_922592

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.