Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 32_Klub_Domino_Detska_tiskova_agentura_zs_987441
 • 92_STUD_zs_190243
 • 52_BLESK_246895
 • 9_AZIMUT_564519
 • 33_Klub_mladych_Filadelfia_zs_543084
 • 46_Mladi_konzervativci_z_s_325314
 • 29_Jockey_Club_Maly_Pecin_607125
 • 35_Klub_pratel_umeni_v_Ceske_republice_z_s_476097
 • 78_Sdruzeni_pratel_Jaroslava_Foglara_z_s_406504
 • 79_Sdruzeni_Roztoc_z_s_187164
 • 108_Slezska_diakonie_392376
 • 54_Gaudolino_z_s_327826
 • 60_Plzenska_krajska_rada_deti_a_mladeze_zs_884534
 • 99_YMCA_v_Ceske_republice_752159
 • 76_Sdruzeni_Klubko_zs_995449
 • 25_HVEZDARNA_a_RADIOKLUB_LAZENSKEHO_MESTA_KARLOVY_VARY_ops_960092
 • 68_RADAMBUK-Rada_deti_a_mladeze_Jihoceskeho_kraje_zs_179452
 • 65_Rada_deti_a_mladeze_hlavniho_mesta_Prahy_355443

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.