Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 52_BLESK_688277
 • 38_Kolpingovo-dilo-Ceske-republiky-z-s_607782
 • 9_AZIMUT_570692
 • 307_ZDrSEM-prvni-pomoc-zazitkem-zs_213360
 • 70_Salesianske-hnuti-mladeze-z-s_849901
 • 58_OS-Rokrsti-zs_606083
 • 107_Sdruzeni-evangelicke-mladeze-v-Ceske-republice-z-s_390222
 • 51_Altus-zs_898532
 • 66_Rada-deti-a-mladeze-kraje-Vysocina-z-s_585875
 • 73_Samostatna-detska-organizace-Vlcata_444728
 • 232_Mladi-ochranci-prirody-z-s_864986
 • 103_Zivot-trochu-jinak-zs_864942
 • 39_Krajska-rada-deti-a-mladeze-Karlovarska-z-s_749785
 • 108_Slezska-diakonie_362599
 • 50_zs-Filadelfie_284720
 • 637_CoderDojo-Ceska-republika-z-s_117471
 • 7_Asociace-turistickych-oddilu-mladeze-CR_266519
 • 44_Lipa-2-spolek_836835

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 100 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Naším posláním je zvyšovat schopnosti a dovednosti všech, kdo pracují s dětmi a mládeží, ať už profesionálně nebo dobrovolně. Proto realizujeme množství akreditovaných vzdělávacích kurzů určených i Vám.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.