Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 234_Cesky_svaz_ochrancu_prirody_347863
 • 43_Liga_lesni_moudrosti_zs_452112
 • 61_Prazdninova_skola_Lipnice_zs_945029
 • 56_Letni_dum_zu_505103
 • 20_Erasmus_Student_Network_Ceska_republika_z_s_222985
 • 26_INEX_-_Sdruzeni_dobrovolnych_aktivit_z_s_824008
 • 311_Ceska_debatni_spolecnost_z_s_879774
 • 4_Asociace_krestanskych_spolku_mladeze_z_s_676209
 • 425_Mladi_obcane_zs_586876
 • 5_Asociace_malych_debrujaru_Ceske_republiky_spolek_904567
 • 105_Hnuti_Zebrik_z_s_481957
 • 231_Aliquantulum_zs_726290
 • 71_Salesianske_kluby_mladeze_z_s_235691
 • 494_Ceska_astronomicka_spolecnost_826724
 • 58_OS_Rokrsti_zs_833155
 • 73_Samostatna_detska_organizace_Vlcata_630462
 • 102_ZIP_-_Zabava_Informace_Poradenstvi_a_pomoc_259315
 • 79_Sdruzeni_Roztoc_z_s_187164

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 97 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.