Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 700_Mladi-chovatele-zvirat-zs_334715
 • 44_Lipa-2-spolek_514430
 • 494_Ceska-astronomicka-spolecnost_504909
 • 75_Sdruzeni-hasicu-Cech-Moravy-a-Slezska-SH-CMS_275640
 • 807_Statek-z-s_684926
 • 530_Tamjdem-ops_410552
 • 99_YMCA-v-Ceske-republice_716089
 • 92_STUD-zs_528382
 • 11_Ceska-tabornicka-unie-zs_309490
 • 35_Klub-pratel-umeni-v-Ceske-republice-z-s_612559
 • 311_Ceska-debatni-spolecnost-z-s_189651
 • 231_ALIQUANTULUM-zs_672338
 • 108_Slezska-diakonie_288744
 • 28_Jihomoravska-rada-deti-a-mladeze-zs_231519
 • 7_Asociace-turistickych-oddilu-mladeze-CR_883285
 • 5_Asociace-malych-debrujaru-Ceske-republiky-spolek_951501
 • 68_RADAMBUK-Rada-deti-a-mladeze-Jihoceskeho-kraje-zs_130403
 • 67_Rada-deti-a-mladeze-Moravskoslezskeho-kraje-z-s_917509

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 103 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 250 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

 • Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Sonda do hlubin vědomí více než šesti tisíc lidí ve věku 15–29 let v Česku a na Slovensku

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů a přilož ruku k dílu.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.