Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 26_INEX-Sdruzeni-dobrovolnych-aktivit-z-s_875072
 • 31_z-s-Klub-dobre-zpravy_459563
 • 86_SPEKTRUM-Krajska-rada-deti-a-mladeze-Zlinskeho-kraje-zs_790139
 • 46_Mladi-konzervativci-z-s_539933
 • 53_DETI-BEZ-HRANIC-taborovy-spolek_274140
 • 20_Erasmus-Student-Network-Ceska-republika-z-s_314227
 • 95_T-O-Strelka_568582
 • 17_Duha-rozsireny-nazev-Duha-sdruzeni-deti-a-mladeze-pro-volny-cas-prirodu-a-recesi_234194
 • 81_Sdruzeni-turistickych-a-tabornickych-oddilu-zs_361317
 • 344_The-Duke-of-Edinburghs-International-Award-Czech-Republic-Foundation-ops_627766
 • 311_Ceska-debatni-spolecnost-z-s_189651
 • 21_EXPEDICE-NATURA-zs_326670
 • 16_Dorostova-unie-zs_587223
 • 701_Vodni-zachranna-sluzba-CCK-z-s_933241
 • 1_AFS-Mezikulturni-programy-ops_131208
 • 700_Mladi-chovatele-zvirat-zs_334715
 • 71_Salesianske-kluby-mladeze-z-s_504834
 • 425_MOB-Mladi-obcane-zs_566946

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 103 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 250 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • Naším posláním je zvyšovat schopnosti a dovednosti všech, kdo pracují s dětmi a mládeží, ať už profesionálně nebo dobrovolně. Proto realizujeme množství akreditovaných vzdělávacích kurzů určených i Vám.

 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Projekt Sametky byla dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem. Po celé ČR byly k nalezení schránky s příběhem z období událostí let 1968 až 1989, které šlo hledat pomocí GPS navigací.

 • Projekt se zabýval výměnou příkladů dobré praxe a podporou dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

 • Web přinášející odpovědi na otázky spojené s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Česká rada dětí a mládeže koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho