Jak se stát členem ČRDM

Podmínky přijetí do ČRDM

O členství v České radě dětí a mládeže mohou žádat pouze organizace, které jsou regulérně právnickými osobami, tedy jsou zapsány v rejstříku; o členství mohou žádat i nově vzniklé organizace. Organizace musí mít ve stanovách (zakládací listině apod.) zakotvenou práci s dětmi a mládeží nebo pro děti a mládež.

Organizace, které žádá o členství, musí:

  • vyplnit online přihlášku ke členství prostřednictvím registru ČRDM,
  • do online přihlášky přiložit sken aktuálních stanov (zakládací listiny apod.);
  • do online přihlášky přiložit elektronickou verzi Výroční zprávy nebo obdobné zprávy o činnosti organizace;
  • odeslat online přihlášku.

K žádosti se nejprve vyjadřuje Představenstvo ČRDM (to buď přijetí doporučí, nebo nikoli), o přijetí nové organizace se pak pokaždé hlasuje na Valném shromáždění ČRDM. Základní podmínky, které ona organizace musí splňovat,  jsou popsány ve stanovách ČRDM. Jednou z podmínek členství v ČRDM je úhrada členského příspěvku (3 Kč za každého člena do 26 let, minimálně však 500 Kč za organizaci).

S případnými dotazy se obracejte na Kancelář ČRDM.