Pojištění

Základní informace o pojištění v roce 2021…

UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM pojistíme pouze organizace, které mají všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu
s občanským zákoníkem a zákonem o veřejných rejstřících. Jedná se zejména o zveřejnění povinných údajů. Organizace, které v rejstříku nemají dosud zveřejněné povinné údaje k pojištění, NEPŘIHLÁSÍME, dokud vše neuvedou do pořádku. Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné, najdete v Poradně ČRDM v kategorii Rejstřík spolků.

Informace k přihlašování k pojištění na rok 2021

Přihlášky k pojištění na rok 2021 je možné zasílat přes registr ČRDM. Platnost pojištění u přihlášek zaslaných po 1. 1. 2021 bude vždy od data, kdy jsou závazně odeslány přes registr, do 31. 12. 2021.

K pojištění se mohou přihlásit i organizace, které nejsou členy ČRDM.

Doplňující informace k pojištění ČRDM na roky 2018–2021

Vyberte si druh pojištění, které Vás zajímá