Komora krajských rad ČRDM

Česká rada dětí a mládeže sdružuje krajské rady dětí a mládeže v Komoře krajských rad ČRDM, která slouží k výměně zkušeností mezi jednotlivými krajskými radami, koordinaci společných aktivit krajských rad a k přenosu informací mezi lokální a národní úrovní.

V současné době s ČRDM spolupracuje 10 krajských rad, které sdružují přes 160 000 individuálních členů (z toho přes 30 000 individuálních členů představují členové organizací mimo přímé členy ČRDM).

ČRDM krajské rady podporuje skrze organizaci společných setkání a výměn zkušeností v rámci činnosti Komory krajských rad ČRDM, podporu činnosti nových krajských rad, propagaci činnosti krajských rad a komunikaci s veřejností a skrze individuální konzultace a přípravu a zajišťování společných aktivit Komory.

Členové Komory se řídí Kodexem. Bližší informace o činnosti krajských rad jsou k dispozici na webech www.krajskeradymladeze.cz a www.mladezkraji.cz.

Kontaktní osoba: Jakub Fraj, mluvčí Komory krajských rad ČRDM