Představenstvo

Představenstvo České rady dětí a mládeže (dále jen „Představenstvo“) je výkonným orgánem, který řídí činnost ČRDM v době mezi zasedáními Valného shromáždění a plní úkoly uložené Valným shromážděním. V čele Představenstva stojí a jeho činnost řídí předseda ČRDM zvolený Valným shromážděním. Předsedu zastupuje první místopředseda, případně místopředseda. Statutárním orgánem ČRDM jsou předseda ČRDM, první místopředseda a místopředseda ČRDM, přičemž každý z nich je oprávněn jednat jménem ČRDM samostatně.

Další podrobnosti naleznete ve Stanovách ČRDM.

Členové představenstva

Aleš Sedláček

Aleš Sedláček

předseda ČRDM

+420 211 222 861

Tomáš Hurt

Tomáš Hurt

1. místopředseda ČRDM


Michal Tarant

Michal Tarant

místopředseda ČRDM

+420 773 569 142

Jan Burda

Jan Burda

člen představenstva ČRDM

+420 777 750 131

Jakub Fraj

Jakub Fraj

člen představenstva ČRDM


Kristýna Jelínková

Kristýna Jelínková

členka představenstva ČRDM

+420 608 136 573

Vlastimil Jura

Vlastimil Jura

člen představenstva ČRDM


Anna Mindlová

Anna Mindlová

členka představenstva ČRDM


Vendula Nejedlá

Vendula Nejedlá

členka představenstva ČRDM


Jakub Sotl

Jakub Sotl

člen představenstva ČRDM


Ondřej Vojta

Ondřej Vojta

člen představenstva ČRDM


Veronika Wodere

Veronika Wodere

členka představenstva ČRDM