Představenstvo

Představenstvo České rady dětí a mládeže (dále jen „Představenstvo“) je výkonným orgánem, který řídí činnost ČRDM v době mezi zasedáními Valného shromáždění a plní úkoly uložené Valným shromážděním. V čele Představenstva stojí a jeho činnost řídí předseda ČRDM zvolený Valným shromážděním. Předsedu zastupuje první místopředseda, případně místopředseda. Statutárním orgánem ČRDM jsou předseda ČRDM, první místopředseda a místopředseda ČRDM, přičemž každý z nich je oprávněn jednat jménem ČRDM samostatně.

Další podrobnosti naleznete ve Stanovách ČRDM.

Členové představenstva

Aleš Sedláček

Aleš Sedláček

předseda ČRDM

+420 211 222 861

Jan Cieslar

Jan Cieslar

1. místopředseda ČRDM


Tomáš Hurt

Tomáš Hurt

místopředseda ČRDM


Jan Burda

Jan Burda

člen představenstva ČRDM

+420 777 750 131

Jakub Fraj

Jakub Fraj

člen představenstva ČRDM


Vlastimil Jura

Vlastimil Jura

člen představenstva ČRDM


Štěpán Kment

Štěpán Kment

člen představenstva ČRDM


Aleš Kubíček

Aleš Kubíček

člen představenstva ČRDM


Vendula Nejedlá

Vendula Nejedlá

člen představenstva ČRDM


Michal Vyvlečka

Michal Vyvlečka

člen představenstva ČRDM