Představenstvo

Představenstvo České rady dětí a mládeže (dále jen „Představenstvo“) je výkonným orgánem, který řídí činnost ČRDM v době mezi zasedáními Valného shromáždění a plní úkoly uložené Valným shromážděním. V čele Představenstva stojí a jeho činnost řídí předseda ČRDM zvolený Valným shromážděním. Předsedu zastupuje první místopředseda, případně místopředseda. Statutárním orgánem ČRDM jsou předseda ČRDM, první místopředseda a místopředseda ČRDM, přičemž každý z nich je oprávněn jednat jménem ČRDM samostatně.

Další podrobnosti naleznete ve Stanovách ČRDM.

Členové představenstva

Aleš Sedláček

Aleš Sedláček

předseda ČRDM

+420 211 222 861

Tomáš Hurt

Tomáš Hurt

1. místopředseda ČRDM


Michal Tarant

Michal Tarant

místopředseda ČRDM

+420 773 569 142

Nikola Fenclová

Nikola Fenclová

členka představenstva ČRDM


Jakub Fraj

Jakub Fraj

člen představenstva ČRDM

+420 734 363 639

Kristýna Jelínková

Kristýna Jelínková

členka představenstva ČRDM

+420 608 136 573

Vlastimil Jura

Vlastimil Jura

člen představenstva ČRDM


Pavel Linzer

Pavel Linzer

člen představenstva ČRDM


Jakub Sotl

Jakub Sotl

člen představenstva ČRDM


Michal Truhlář

Michal Truhlář

člen představenstva ČRDM


Matěj Zíka

Matěj Zíka

člen představenstva ČRDM