Aktuality

Proběhlo 59. Valné shromáždění ČRDM a její 11. Kongres

59. Valné shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)

K členským organizacím ČRDM se od 25. dubna 2024 může počítat Pěvecký sbor Světlohlásek z. s. a podmíněně též Mladí lidovci z. s. Rozhodlo o tom 59. Valné shromáždění ČRDM, konané téhož dne. Pokud jde o Kongres, jenž VS předcházel, jeho delegáti a delegátky mj. vyslechli závěrečnou zprávu o činnosti Kontrolní komise ČRDM a zvolili novou na další období. Plénum VS se pak např. seznámilo s informacemi Představenstva ČRDM včetně hospodářských. Schválilo též upravený rozpočet ČRDM na letošní rok, Výroční zprávu za rok loňský a přijalo usnesení o ochotě zabývat se otázkou možné podpory ratifikace Istanbulské úmluvy s tím, že hlasování o podpoře odložilo na podzimní Valné shromáždění ČRDM. Podrobnosti připravil Jiří Majer.

Napsal: Marek Krajči