Aktuality

Podílejte se na přípravě strategie mládeže ČR

Strukturovaný dialog s mládeží (foto Strukturovaný dialog s mládeží)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje strategii pro mládež ve věku 15–30 let. Ministerstvo si nastavilo participativní strukturu, která zahrnuje i přímo mladé lidi vybrané do panelu mládeže a další, ale chce začlenit i další aktéry, včetně „terénu“, organizací mládeže a pracovníků s mládeží. Více ke způsobu, formě a harmonogramu přípravy strategie mládeže se můžete dočíst v krátké prezentaci (PDF).

V současné době probíhá analýza a sběr témat a potřeb, které by se měly ve strategii objevit. Ministerstvo pořádá kulaté stoly, na nichž bychom rádi zastupovali i vaše názory a potřeby.

Pokud máte zájem, vyplňte krátký dotazník. Můžete odpovědět na jednu nebo více otázek, to je na Vás. Prosíme o vyplnění ideálně do 22. 4. 2024.

Napsal: ČRDM

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení