Aktuality

Dejte vědět o sobě a svých „evropských“ zkušenostech. Kde? Ve třetím čísle časopisu ARCHA

Archa-2016-4-1

Třetí číslo zpravodaje Archa, vydávaného Českou radou dětí a mládeže, bude mít poněkud evropský ráz. Hlavní téma totiž zní: MLÁDEŽ EVROPĚ – EVROPA MLÁDEŽI. A určitě se do něj „vejde“ spousta zážitků a příhod z destinací, které jste s Vaším spolkem (družinou, oddílem, klubem… apod.) v Evropě navštívili – anebo obráceně: těch, které jste třeba prožili se svými přáteli u nás, kam za Vámi ze své evropské vlasti přijeli. Zajímavé by pro Archu byly i Vaše postřehy či úvahy o tom, čím Vás Evropská unie při práci ve prospěch mladé generace obohacuje a čím jí naopak můžete být prospěšní Vy (kupř. dvou- či vícestranné výměny mládeže atp.) Možná právě Vaše organizace může k obsahu této Archy přispět – a sebe tím zároveň prezentovat…? Pokud ano – a máte-li navíc zájem se o své zážitky, zkušenosti či názory na dané téma podělit se čtenáři Archy – zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky – do konce března.

Napsal: Marek Krajči