Aktuality

Evropský týden udržitelného rozvoje 2016

Logo Evropského týdne udržitelného rozvoje

Ve dnech 30. května až 5. června se Česká republika již podruhé zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Jedná se o celoevropský projekt propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy, které k němu přispívají. Nad akcí převzal záštitu premiér a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj Bohuslav Sobotka.

Jednotlivé aktivity mohou pod hlavičkou ETUR pořádat všechny státní instituce, samosprávy, výzkumná centra, školy, muzea, nadace, komunitní sdružení, neziskové organizace, podniky a jednotliví občané a občanky. Zapojit se mohou projekty, které se tematicky zabývají alespoň jedním pilířem udržitelného rozvoje (ať už sociálním, environmentálním nebo ekonomickým) a nejsou čistě komerční aktivitou.

Idea celoevropského týdne udržitelného rozvoje byla představena ministry životního prostředí Francie, Německa a Rakouska na zasedání Rady pro životní prostředí EU dne 28. října 2014. Jejím cílem bylo sjednotit starší projekty v těchto zemích a inspirovat podobnou iniciativu i v dalších částech Evropy. V roce 2015 se ETUR zúčastnilo 29 zemí, ve kterých dohromady proběhlo více než 4.000 akcí. Díky 92 akcím v České republice jsme v minulém roce byli nejúspěšnější z nově pořádajících zemí.

Více se můžete dozvědět na webu www.tydenudrzitelnosti.cz.

Příklady akcí zapojených do Evropského týdne udržitelného rozvoje v roce 2015:

Zapojení města Žďáru do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu

Město Žďár připravilo na svém hlavním náměstí informační kampaň a dotazníkové šetření v rámci projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“.

Udržitelnost a společenská odpovědnost firem v praxi

Akci pořádala Národní síť Global Compact Česká republika u příležitosti Světového dne životního prostředí. UN Global Compact je síť firem a organizací, které se rozhodly jednat v souladu s principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce.

Vize vzdělávání: Brána debatě otevřená

V souvislosti s přípravou Cílů udržitelného rozvoje na půdě OSN připravili zástupci nevládních neziskových organizací, vysokých škol a dalších institucí vizi vzdělávání pro společnou budoucnost. Cílem setkání bylo rozvinout partnerskou debatu o podobě vzdělávání pro společnou budoucnost mezi širokým spektrem společenských aktérů.

Oddělení pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR

Napsal: Marek Krajči