Aktuality

Letošní možnosti financování z programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity

Peníze, eura (foto Canva)

Dům zahraniční spolupráce představuje možnosti financování rozvoje Vaší organizace prostřednictvím vzdělávacích programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

Díky programu Erasmus+ můžete financovat projekty setkávání a neformálního vzdělávání mladých lidí, výjezdy svých zaměstnanců do zahraničí za vzděláním nebo navázat partnerství se zahraniční organizací, vzájemně se obohacovat a rozvíjet společná témata.

Evropský sbor solidarity Vám pro změnu umožní získat do Vaší organizace zahraničního dobrovolníka, který přinese nové nápady a energii do Vašeho kolektivu, anebo můžete motivovat mladé ve svém okolí, aby uspořádali solidární projekt – projekt, který pomůže řešit problém, který mladí lidé ve svém okolí vnímají. Oba programy hradí náklady na aktivity, včetně nákladů na jejich organizaci. Zapojení pro Vás tedy neznamená finanční zátěž! 

Inspirujte se například úspěšným projektem Spolku Hvozd, který reagoval na klimatické změny, propagoval ochranu životního prostředí a předával dobrovolníkům „green skills“. O tomto a mnohých dalších inspirativních projektech si můžete přečíst v publikaci Ceny DZS 2020 To nejlepší z mezinárodního vzdělávání.

Nové programové období, které započalo s rokem 2021, nabízí pro Českou republiku v letošním roce dohromady více než 68 milionů eur.

Jak tuto příležitost využít?

Pokud se chcete zúčastnit vzdělávacích kurzů v České republice i v zahraničí, školení, pobytů nebo absolvovat studijní návštěvu v zahraniční organizaci, můžete se zapojit do projektů mobilit jednotlivců. Pokud se věnujete práci s mládeží, můžete také zorganizovat výměnu mládeže, v rámci které mladí lidé z různých zemí pracují na společném tématu, které je zajímá. Další aktivity umožňují mládeži aktivně se podílet na občanském životě. Pokud pracujete s mladými lidmi, kteří mají chuť něco změnit ve svém okolí, můžete je podpořit při podání žádosti o solidární projekt v rámci Evropského sboru solidarity Nejbližší termín pro podávání žádostí je 23. 2. 2022.

Jestliže Vás zajímá dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery, vytváření nových pracovních postupů či sdílení zkušeností, pak jsou pro Vás určeny projekty partnerství pro spolupráci, které mají nejbližší termín podávání žádostí 23. 3. 2022.

Dům zahraniční spolupráce, který mezinárodní vzdělávací programy spravuje, pravidelně pořádá pro zájemce informační semináře. Představuje na nich možnosti financování projektů z programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, podmínky pro zapojení a předává praktické rady, jak při podávání žádosti o financování postupovat.

Nejbližší termíny seminářů najdete na webových stránkách DZS v sekci události. Můžete ale pracovníkům DZS napsat s prosbou o individuální konzultaci, rádi Vám vyjdou vstříc.

Pro více informací se neváhejte obrátit na Pavlínu Slavíčkovou z DZS ohledně Erasmus+ nebo její kolegyni Markétu Benešovou ohledně podpory v rámci programu Evropský sbor solidarity.

Navštívit můžete také stránky erasmus.dzs.cz a evropskysborsolidarity.dzs.cz.

Napsal: Marek Krajči