Aktuality

Navrhovaná novela zákona o myslivosti a její dopady

Paragraf

Z dílny ministerstva zemědělství přichází rozsáhlá novela zákona o myslivosti. Tato informace by sama o sobě pravděpodobně nebyla pro veřejnost nikterak zajímavá. Pakliže však odpovíte kladně alespoň na jednu z níže položených otázek, měli byste rozhodně zpozornět. Navrhovaná úprava se totiž zdaleka netýká jen myslivců.

Venčíte své psí miláčky ve volné přírodě tak zvaně „na volno“?

Volně pobíhající domácí zvíře mimo vliv svého majitele se může notně prodražit. Nově vám za takovéto venčení bude hrozit pokuta až do výše 30 000 Kč. Pokud by se takový prohřešek stal opakovaně v době jednoho roku, výše možné pokuty se dvojnásobí. Dvakrát zatoulaný či nedbale venčený pes by vás tak mohl ve výsledku stát až 60 000 Kč. To už rozhodně není zanedbatelná částka.

Chystáte se posekat vzrostlou trávu na vaší vlastní louce?

Pokud by byl zákon schválen v navrhované podobě, § 10 by vám ukládal povinnost oznámit uživateli honitby, ve které se váš pozemek nachází, s 24 hodinovým předstihem dobu a místo kosení pícnin. Za nedodržení této informační povinnosti, se dle novelou zaváděného znění, vystavujete hrozbě pokuty až do výše 20 000 Kč pro fyzickou osobu a až 200 000 Kč pro osobu právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. Pro malé zemědělce nebo například neziskové organizace, pracující s dětmi a mládeží, vlastnící louky k táboření, by podobné pokuty mohly být bez nadsázky likvidační.

Pořádáte tábor, či si jen rádi zajdete s dětmi na procházku do přírody?

Novela přináší oprávnění státní správy myslivosti, což jsou nejčastěji orgány obce s rozšířenou působností, omezit či dokonce zakázat vstup do částí „volné přírody“ (v zákoně se pracuje s termínem honební pozemek, ale v praxi se jedná de facto o drtivou většinu pozemků v krajině). Tato omezení či zákazy mají být vydávány ve formě opatření obecné povahy a ve značně zjednodušeném schvalovacím procesu. Pokud nesledujete pravidelně obecní vyhlášky, může vám lehce uniknout skutečnost, že do vašeho oblíbeného lesa je zakázán vstup. Porušení tohoto zákazu vás pak může stát až 30 000 Kč. Lze si představit, že podobný zákaz či omezení vstupu by mohl mít i velký vliv na akce odehrávající se z větší části v přírodě. Například dětský tábor se zákazem vstupu do přilehlého lesa by jistě zaznamenal značnou komplikaci. Pokud by se ovšem jednalo o tábor na zelené louce, tedy s největší pravděpodobností na honebním pozemku, nemohl by se vůbec uskutečnit.

Závěrem:

Navrhovaná novelizace přináší výše uvedená a mnohá další úskalí. Ačkoliv nejde na první pohled o zákon vzbuzující velkou pozornost, může mít jeho přijetí v navrhované podobě velký dopad.  Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) sdružuje 97 organizací, pracující s více jak 200 tisíci dětmi a mladými lidmi. Pobyt v přírodě je pro mnohé z nich důležitý výchovný prostředek. Právo na volný vstup do krajiny, stejně tak, jako práva vlastníků půdy by neměla být jakkoli krácena oproti současnému stavu. ČRDM se bude snažit své připomínky uplatnit v legislativním procesu.

Vyjádření k připravované novele zákona o myslivosti naleznete v příloze ke článku.

#CRDM_cz #dolesa #zakony

Související články na ADAM.cz:

Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení