Valné shromáždění

Prohlášení ČRDM k 17. listopadu, schváleno Valným shromážděním ČRDM dne 25. 11. 1999

Česká rada dětí a mládeže si spolu se všemi ostatními demokratickými organizacemi ČR v těchto dnech připomíná desáté výročí listopadových událostí v roce 1989, desáté výročí pádu komunistické totality a počátku obnovy svobodné občanské společnosti v naší zemi.

Česká rada dětí a mládeže je občanské sdružení nezávislé na politických stranách a hnutích, ale jednoznačně se hlásící k hodnotám občanské svobody a demokracie. Vždyť právě polistopadový vývoj umožnil všem členským organizacím rady doopravdy naplňovat své poslání ve výchově dětí a mládeže; zahájení či znovuobnovení své legální existence, případně obnovení principů demokracie a plné nezávislé samostatnosti ve sdruženích, která byla pod tlakem bývalého politického vedení naší republiky.

Klademe si za cíl hájit oprávněné zájmy dětí a mládeže. S hlubokým přesvědčením konstatujeme, že jakákoliv ideologie založená na nenávisti – třídní, rasové, národnostní či jiné – ve svých důsledcích zájmy mladých lidí nesmírně poškozuje. Proto vyjadřujeme svoji upřímnou naději, že mladí lidé již nikdy nebudou muset žít ve společnosti ovládané diktátem jakékoli ideologie.

Praha, 25. 11. 1999

Ing. Jana Vohralíková,předsedkyně ČRDM
Ing. Josef Výprachtický, 1. místopředseda
Mgr. Martin Bělohlávek, místopředseda
Zdeněk Pšenica, místopředseda
František Podolník, místopředseda

Napsal: admin