Tiskové zprávy

Česká rada dětí a mládeže volila předsedu, stal se jím znovu Aleš Sedláček

Znovuzvolený předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)

(PRAHA 7. 4. 2017)Nynější předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček (Liga lesní moudrosti) bude stát v jejím čele i v období let 2017 až 2020. Rozhodli o tom jednomyslně svými hlasy delegáti a delegátky 46. Valného shromáždění ČRDM, konaného 6. dubna 2017.

Volební výsledek nebyl nijak překvapivý – Aleš Sedláček, který se v dané výseči neziskového sektoru těší značnému renomé, neměl protikandidáta a nominovalo ho hned několik významných organizací: Klub Pathfinder, Pionýr, Asociace turistických oddílů mládeže ČR, Junák – český skaut, Česká tábornická unie, Liga lesní moudrosti, Altus, Duha – spolek dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi.

Česká rada, kterou Aleš Sedláček povede již třetí volební období, je přitom sice stabilní, ale ve své podstatě zároveň velice pestrá střešní organizace. Svědčí o tom ostatně i složení nového představenstva, jakožto nejvyššího orgánu ČRDM, navrženého staronovým předsedou a schváleného na Valném shromáždění spolu s ním:

Jan Cieslar (Junák – český skaut) – 1. místopředseda, Tomáš Hurt (Asociace TOM ČR) – místopředseda, Jakub Fraj (Klub Pathfinder), Jan Burda (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina), Karolína Musilová (Česká tábornická unie), Michal Vyvlečka (Klub Domino, Dětská tisková agentura), Stanislava Kantorová (Duha – spolek dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi), Štěpán Kment (Česká středoškolská unie), Tomáš Navrátil (Junák – český skaut), Vendula Nejedlá (Pionýr), Vlastimil Jura (Projekt Odyssea), Aleš Kubíček (Mladí občané).

Na své znovuzvolení reagoval Aleš Sedláček těmito slovy: „Na všechno, co dělám, se snažím pořád koukat pohledem člověka, který stojí ‚dole‘. Já mám tedy ještě tu výhodu, že jsem sice z Prahy, z pražské aglomerace, ale často se pohybuji v těch nejchudších oblastech západních Čech, a pracuji tam taky – vytvářím tam vzdělávací centrum, starám se tam o přírodu… Snažím se na to dívat vždycky optikou těchhle lidí, kteří mají do Prahy daleko, do kapsy hluboko a jediné, co, tak mají nějaké své ideály. Ale když mají ty ideály, tak mají šanci, že je někdy zrealizují. Často se totiž setkávám i s lidmi, kteří do kapsy hluboko nemají, ale vlastně vůbec žádné ideály nemají, nemají žádný životní smysl. Tahle oblast (práce s pro mládež v neziskovém sektoru) je mi blízká tím, že tady právě potkávám lidi, které ty ideály mají – a pokud mohu být blízko a nějakým způsobem pomoci, tak mě to samozřejmě naplňuje – díky za to.“

Gratulace…

Čerstvý volební výsledek kvitovala řada gratulantů, mj. Monika Němečková, „první dáma“ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jedné z největších členských organizací ČRDM: „Česká rada je tu pro děti, a nyní je i sama šťastným dítětem.  Tím hlavním důvodem k jejímu štěstí je skvělý otec – Aleš Sedláček, staronový předseda ČRDM. Sdružení hasičů je hrdým členem rady a po včerejší volbě předsedy o to více, že můžeme dále pracovat s vědomím, že jsme v těch nejlepších rukách. Hodně štěstí, Aleši.“

„Mám radost, že Aleš Sedláček bude pokračovat v práci předsedy ČRDM. Je schopen diplomaticky, i s důrazem, hájit a vytvářet podmínky pro činnost volnočasových organizací dětí a mládeže, zvláště na poli zákonů a související legislativy. Na základě vlastních zkušeností dobrovolníka je zárukou zachovávání jednoduchých podmínek pro práci dobrovolných vedoucích. Má rozhled, vyjednávací schopnosti a cit pro dialog na nejvyšší úrovni. Je aktivní a kreativní ve vizích,“ pronesl starosta organizace Junák – český skaut starosta Josef Výprachtický na adresu znovuzvoleného Aleše Sedláčka.


Aleš Sedláček – profil:

Dlouhodobě se snaží ovlivnit společenské a legislativní prostředí v České republice nejen ve prospěch organizací, pracujících s dětmi a mládeží, ale i ostatních veřejně prospěšných neziskových organizací. To by mělo být bez zbytečných zásahů státní moci. Mělo by respektovat a oceňovat dobrovolnickou práci.

Za základ celého neziskového sektoru považuje malé spolky v poslední vesnici. Snaží se dívat na svět jejich optikou, byť sám vede velkou stabilní a profesionalizovanou Radu, která zastřešuje bezmála stovku organizací, pracujících s dětmi a mládeží.

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU. Vyrostl a stále je aktivním členem a dobrovolníkem v Lize lesní moudrosti, kde se věnuje vzdělávacím projektům a pravidelně pracuje s dětmi na Praze 6. Zajímá se o woodcraft a kulturu severoamerických indiánů. S rodinou žije v Horoměřicích.

Je společníkem v Tribar s.r.o., členem Rady vlády NNO, České komise pro UNESCO, Komory mládeže, poradcem Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Napsal: Marek Krajči

Fotogalerie k článku