Aktuality

MŠMT: Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží na léta 2017–2020 schváleny

Tábor (Foto Duha)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy projednalo a dne 17. srpna 2016 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017–2020 (dále jen Programy), jejichž součástí jsou i priority na rok 2017.

Uzávěrka pro příjem žádostí je 31. října 2016.

Programy naleznete na webu ministerstva. Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží. Více informací: http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-5

K Programům uspořádá odbor pro mládež MŠMT ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže během měsíců září a října celkem 4 semináře, a to v Praze, Brně a Ostravě. O seminářích se více dozvíte na: www.crdm.cz/seminare

Napsal: Marek Krajči