Tiskové zprávy

ČRDM: Profesionální „volnočasovkáři“ do škol? Hledejme je snad zprvu raději jinde.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Logo České rady dětí a mládeže(PRAHA 9. února) – Nejlepším správcem volného času svého dítěte je – má jím být – jeho rodič. Teprve tehdy, když tuto svoji roli z nějakého důvodu nesehrává, zákonitě nastupuje na jeho místo někdo jiný. Sociologický ústav AV ČR nyní doporučuje základním školám zavést pozici placených profesionálů v oblasti volnočasových aktivit jejich žactva. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) nabízí alternativní řešení, které spočívá ve využití již existujících možností: spolupráci školy s dobře fungujícím místním dětským či mládežnickým sdružením.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček soudí, že vedoucí příslušných dětských oddílů, družin, skupin, kmenů a klubů většiny z více než stovky členských sdružení České rady by na zájem projevený ze strany místních základních škol odpověděli s porozuměním. Na rozdíl od sociologů tak praktici z ČRDM vidí řešení daného problému daleko spíše v rovině komunikační než organizačně-metodické, respektive personální.

Vodítko pro zjištění, na jaká sdružení konkrétně by se ředitelé a ředitelky „základek“ mohli obrátit a problém náplně volného času dětí s nimi konzultovat, jim poskytne například seznam organizací uznaných MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží pro období let 2011 až 2015. Zároveň platí, že lidé, kteří vedou jejich jednotlivé organizační články, zpravidla odpovídají obrazu zkušeného profesionála – jakkoliv jsou dobrovolníky, kteří svou práci ve prospěch dětí a mládeže vykonávají zdarma, ve svém volném čase a s nadšením amatérů. Jinak řečeno, kvalitou své práce by se najatým profesionálům na školách přinejmenším vyrovnali – a ti by se bez součinnosti s nimi nejspíš stejně neobešli… V členských sdruženích ČRDM v současné době pravidelně a celoročně pracuje na 26.000 dobrovolníků. „Tyto lidi bychom měli hodnotit podle toho, jak prospěšnou shledáváme jejich práci. Prospěšnou svým dětem, sobě, místní komunitě i celému veřejnému prostoru,“ zdůrazňuje Aleš Sedláček.

Alternativní řešení nabízené Českou radou dětí a mládeže je podle jejích představitelů jednoduché, efektivní a maximálně úsporné. Nemusí se složitě připravovat ani plánovat. ČRDM v této souvislosti navíc upozorňuje na fakt, že ministerstvo školství neziskové organizace dětí a mládeže dlouhodobě a cílevědomě podporuje – a výsledky neformálního vzdělávání v této oblasti vytvářejí i díky tomu velmi pestrou nabídku programů jejich činnosti. Dá se zmapovat i bez placených koordinátorů volného času.

Odpověď na otázku, kde mohou ředitelé ZŠ rychle získat relevantní informace o „pokrytí“ volnočasové poptávky ze strany dětských sdružení, lze nalézt na internetových adresách www.crdm.cz a www.kamchodit.cz. Další možnost potom skýtá návštěva osvědčené celorepublikové prezentační akce dětských a mládežnických sdružení, známá Bambiriáda (www.bambiriada.cz). Ta se letos uskuteční v termínu od 26. do 29. května, a to ve všech krajích naší republiky. V pořadí již třináctý ročník Bambiriády je oficiální akcí Evropského roku dobrovolnictví.

Související odkaz: aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=689799

Kontakt:
Ondřej Šejtka, místopředseda ČRDM
ondrej.sejtka@crdm.cz
234 621 296

Napsal: admin